Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 21:26

Aké sú to súmerné útvary - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pokračujeme geometriou a rysovaním v piatom ročníku. Aj táto metodiky s príznačným názvom Aké sú to súmerné útvary žiakom ponúkla zaujímavé úlohy. Okrem úloh tu žiaci dostali možnosť využiť všetky svoje doposiaľ získané vedomosti z celku Súmernosť v rovine.

K základným cieľom patrí správne identifikovať rovinné geometrické útvary súmerné podľa osi a podľa stredu a vyymedziť pojmy os súmernosti, stred súmernosti, osovo súmerný útvar a stredovo súmerný útvar. A následne ich správne používať vo vetách napr. pri opise obrázkov. Identifikácia osovo a predovšetkým stredovo súmerných útvarov žiakmi 5. ročníka si vyžaduje dlhodobý prístup.

V pracovnom liste mali žiaci k dispozícii 10 rovinných útvarov, ktoré mali správne pomenovať a ku každému útvaru mali zapísať, či má alebo nemá os súmernosti a stred súmernosti. V závere vyučovacej hodiny sme spoločne so žiakmi kontrolovali správne odpovede a následne sme dopĺňali chýbajúce slová vo vetách, na základe získaných vedomostí a skúseností žiakov pri overovaní tejto metodiky.

oplz loga horizont

Prečítané 1308 krát