Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 21:09

Stredová a osová súmernosť - Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Metodika zo série metodík zameraných na súmernosť útvarov v rovine. Cieľom metodiky je pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým je stredovo (osovo) súmerný podľa daného stredu (osi) a zostrojiť obraz bodu a obdĺžnika v stredovej (osovej) súmernosti podľa daného stredu reps. osi a vysvetliť, ako sa rysuje obraz bodu v stredovej alebo osovej súmernosti.

Vytvorenie korektnej predstavy o stredovo súmerných útvaroch je v piatom ročníku najjednoduchšie cez otočenie o 180 stupňov (hore nohami). Avšak táto predstava je na druhej strane náročná pre konštrukciu, preto konštrukciu nerobíme ako otočenie, ale cez prenesenie tej istej vzdialenosti od stredu na priamke určenej stredom a vzorom. Pri konštrukcii obrazu v osovej súmernosti využívame rysovanie kolmíc, konkr. rysovanie kolmice na os tak, aby prechádzala daným bodom a následne prenášame vzdialenosť od osi na opačná stranu, do opačnej polroviny.

Počas hodín sme využívali riadené bádanie. V pracovných listoch žiaci zobrazovali obrazy bodov, ako aj rovinných útvarov, konkrétne obdĺžnika v stredovej aj osovej súmernosti a môžeme povedať, že žiaci majú bližšie k osovej súmernosti, ako k zobrazovaniu bodov v stredovej súmernosti. Dôvodom môže byť predstava osi, akéhosi zrkadla, respektíve rezu útvaru na dve úplne identické časti.

oplz loga horizont

Prečítané 1301 krát