Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 20:58

Ako odhadnúť veľkosť ostrova I, II - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Metodika zameraná na zisťovanie vzťahu medzi obvodom a obsahom obdĺžnika pre žiakov 5. ročníka. Cieľom metodiky je prehĺbiť poznatky o pojmoch obsah a obvod útvaru v štvorčekovej sieti, rozvíjať rovinnú predstavivosť žiakov, pozorovať, že útvary s rovnakým obvodom môžu mať rôzne obsahy a pozorovať, že útvary s rovnakým obsahom môžu mať rôzne obvody.

Z histórie je známa miskoncepcia, že na základe veľkosti obvodu útvaru sa určoval obsah útvaru. Predpokladalo sa, že čím väčší obvod má útvar, tým má väčší obsah. Úlohy v metodike sú zamerané na odstránenie tejto miskoncepcie. Žiaci si pletú pojmy obvod a obsah útvaru. Navrhovaná hra a úlohy riešené po hre umožňujú upevniť prepojenie medzi pojmom obsah útvaru a číselnými operáciami násobenie a sčítanie (prepojenie geometrie a aritmetiky, vizuálna predstava číselných operácií – výsledok násobenia 3 krát 5 je obsah obdĺžnika so stranami 3 a 5).

Žiaci so záujmom riešili ľahšie, ale aj ťažšie úlohy, ktoré boli súčasťou pracovného listu tejto metodiky. Za spomenutie stojí konkrétne úloha: V štvorčekovej sieti nakreslite niekoľko útvarov, ktoré sa skladajú z 18 (17) štvorčekov. Určte obvod každého z nich. Ktorý útvar má najväčší obvod? Ktorý útvar má najmenší obvod? Koľko rôznych obvodov ste našli? Z tých ťažších úloh, ktoré žiakov potrápili, niektorých viac, iných menej, je určite úloha: V štvorčekovej sieti nakreslite útvar s celočíselnými dĺžkami strán a s obvodom 24 cm, ktorý pozostáva: a) z 20 štvorčekov, b) z 27 štvorčekov, c) z 24 štvorčekov, d) z 12 štvorčekov.

S úlohami sa piataci patrične popasovali a za ich aktívnu prácu boli odmenení správnymi výsledkami a v neposlednom rade dobrým pocitom,ktorým sme ukončili dvojhodinové aktívne bádanie na hodinách matematiky.

oplz loga horizont

 

Prečítané 638 krát