Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 20:32

Môj vysnívaný dom - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Metodika zameraná na precvičenie rysovania rovnobežiek a kolmíc. Samotný názov metodiky napovedá, že žiaci sa budú venovať rysovaniu podoby ich vysnívaného domu. Okrem pôdorysu mali znázorniť pohľady na dom spredu, zozadu a pohľady sprava a zľava. Jediná podmienka, ktorú majú dodržať, je rysovanie cez rovnobežky a kolmice.

U žiakov základných škôl neustále pretrváva problém s rysovaním a prácou s rysovacími pomôckami. Pre žiakov je veľmi potrebné mať zručnosť v rysovaní kolmíc a rovnobežiek. Návrh danej metodiky motivuje žiakov k inak neobľúbenému precvičovaniu rysovania. V úvode vyučovacej hodiny mali k dispozícii reálny model projektu a na základe videného mali vytvoriť niečo podobné. Tj. každý žiak mal narysovať model svojho vysnívaného domu.

Môžeme skonštatovať, že všetci žiaci sa svojej úlohy zhostili vynikajúcu a dokonca sme v práci museli pokračovať na ďalšej hodine matematiky, pretože mnohí potrebovali doladiť viaceré detaily a tým svoje práce ešte viac vyšperkovali.

Nakoľko rysovanie nepatrí medzi obľúbené učivo žiakov, ale cez túto metodiku sa žiakom priblížilo čaro rysovania a samotnej geometrie.

oplz loga horizont

Prečítané 1023 krát