Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 20:14

Metóda tajných agentov - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Už z názvu metodiky je jasné, že sa bude venovať kódovaniu, šifrovaniu rôznych informácií a správ. Počas overovania tejto metodiky na hodinách informatiky, si žiaci vyskúšali rôzne spôsoby šifrovania informácií, dát.Konkrétne si skúsili šifrovať a dešifrovať správy pomocou Fleissnerovej otočnej mriežky, Caesarovej šifry, skúsili aj metódu Šifrovacieho disku a Vigenerovej šifry. V závere vyučovacej hodiny dostali možnosť vytvoriť vlastný spôsob šifrovania.

Je dôležité uvedomiť si určité zákonitosti a princípy šifrovania, kedy sa používajú šifry, šifrované správy v bežnom živote. Pri tvorbe šifrovanej (zamaskovanej) správy musíme zvoliť spôsob alebo metódu ako správu z čitateľnej podoby pretvoriť do nečitateľnej (zašifrovanej) podoby. Dnes používané kryptografické metódy pre ochranu dôverných informácií sú vytvorené na základe známych historických metód šifrovania a dešifrovania. Žiaci si majú uvedomiť, že otázka zabezpečenia dát je veľmi dôležitá, aj dáta na domácom počítači je vhodné zabezpečiť.

Fleissnerova otočná mriežka - šifrovací kľúč je mriežka s otvorom. Počas prvej svetovej vojny bol tento šifrovací systém používaný aj v praxi nemeckou armádou, a použil to aj Jules Verne v knihe "Nový Gróf Monte Christo".

Caesarova šifra - je to druh šifry, pri ktorej je každé písmeno správy je posunuté o danú pozíciu ďalej v abecede.

Šifrovací disk - je to šifrovacia pomôcka skladajúca sa z dvoch otočných kotúčov. Na každom z nich je napísaná abeceda. Vonkajšia predstavuje znaky abecedy a vnútorná šifrovú abecedu. Pootočením vnútorného kruhu o niekoľko políčok pod vonkajším písmenom sa nachádza vnútorné písmeno, čo predstavuje šifrované písmeno daného písmena. Šifrovací disk pôvodne slúžil na šifrovanie pomocou Caesarovej šifry.

Vigenerova šifra -  používa 26 abecied posunutých o 1 miesto. Šifrovanie prebieha tak, že sa zvolí kľúčové slovo. Daný kľúč určuje, pomocou ktorej abecedy sa bude šifrovať.

oplz loga horizont

Prečítané 1410 krát