Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 marec 2019 19:56

Ktorý rovnobežník je väčší? I, II - Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Už samotný názov metodík napovedá, čím sa žiaci zaoberali na hodinách matematiky. Ďalšia z veľmi zaujímavých metodík, ktorými sa obohatili vyučovacie hodiny žiakov ôsmeho ročníka.

Matematika má pre obsah rovnobežníka vymyslený vzorec, ktorý často používame aj bez pochopenia jeho vzniku. Metodika je zameraná na objavenie závislosti obsahu rovnobežníka od dĺžky strany a výšky na túto stranu. Je pripravená tak, aby žiaci sami, s minimálnym zásahom učiteľa, objavili a formulovali svoje hypotézy. Podnecuje žiakov k aktívnemu skúmaniu porovnávaním obsahov vystrihnutých rovnobežníkov alebo rovnobežníkov nakreslených v štvorčekovej sieti. Na základe týchto skúmaní by mali žiaci dokázať formulovať odpoveď na otázku, od čoho závisí veľkosť obsahu rovnobežníka a následne ju aj zdôvodniť. 

Žiaci v úvode vyučovacej hodiny vystrihovali z papiera rovnobežníky, pričom mohli použiť ceruzku a rysovacie pomôcky, no nebolo to podmienkou. Vzájomne si kontrolovali svoje výtvory, hľadali ten najväčší rovnobežník spomedzi všetkých vystrihnutých a diskutovali, prečo práve nimi vybratý je ten najväčší. Výborne sa zhostili vypracovania úloh v pracovnom liste, ktorý bol súčasťou metodiky. Zisťovali obsahy nakreslených rovnobežníkov vo štvorčekovej sieti a vzájomne porovnávali svoje zistenia, výsledky, snažili sa zovšeobecniť objavené zistenia, formulovať hypotézy a vytvoriť vzorec na výpočet obsahu rovnobežníka. Čo sa im aj úspešne podarilo.

oplz loga horizont

Prečítané 777 krát