Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 24 jún 2018 13:38

Plán výletu I, II - Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

V 7. ročníku sme overovali ďalšiu zaujímavú metodiku s názvom Plán výletu. Overovanie sa uskutočnilo na dvoch vyučovacích hodinách v počitačovej učebni, nakoľko pri overovaní boli potrebné počítače, tablety, internet.

Vyučovanie priamej a nepriamej úmernosti je možné chápať ako vyučovanie funkcií. Samozrejme, na úrovni siedmeho ročníka nepripadá do úvahy formálna definícia funkcie. Čo však môžeme urobiť, je predstava o tabuľke, algebraickom zápise vzťahu a vytváranie jednoduchých grafov. V tejto metodike by sa okrem zavedenia pojmov priama a nepriama úmernosť mal položiť základ pre ďalšie učenie sa o funkciách.

V úvode overovania žiaci mali vymyslieť, naplánovať si trasu výletu do krajiny, do ktorej sa vedia dostať autom a zároveň v nej používajú inú menu ako euro. S využitím PC a internetu bolo potrebné zistiť, koľko km prejdú autom, aby sa dostali do cieľa. Tejto úlohy sa zhostili bravúrne a okrem susedných štátov Slovenskej republiky - Poľsko, Maďarsko, Česko, Ukrajina cestovali aj do New Yorku, Ruska, či  Kazachstanu.

Ich ďalšou úlohou bolo vyhľadať na internete 4 slovenské banky, a z ich kurzových lístkov vypísať hodnoty pre dané meny na predaj, nákup. Následne s využitím týchto hodnôt mali previesť eurá na konkrétne meny, ktoré sú v ich vysnívaných krajinách a všetko prepočítať na 1, 2, 3, 4,..osoby. Po vyzvaní jednohlasne úlohu zaradili k priamej úmernosti. Po ukončení tejto pracnej úlohy mali žiaci zistiť, koľko litrov benzínu, nafty spotrebujú pri takomto výlete a znova to prepočítať na jednotlivca, na dvojicu, na trojicu, atď. Svoje zistenia zapísali tabuľky a následne graficky znázornili. Vyjadrili pomocou písmen, ako závisí suma za benzín, naftu pre jedného účastníka výletu od celkového počtu účastníkov výletu. Všetci sa zhodli, že táto druhá úloha patrí k nepriamej úmernosti. Pretože čím väčší počet účastníkov na výlete, tým menej budú platiť za pohonné hmoty.

Poslednou úlohou, ktorá čakala na žiakov v tomto pracovnom liste, bola úloha na zistenie času trvania vysnívanej cesty, vysnívaného výletu v závislosti od rýchlosti v km/h. Bolo potrebné znázorniť, ako závisí čas, ktorý strávia cestovaním, od priemernej rýchlosti, ktorou išli. A zároveň toto ich zistenie vyjadriť výrazom.

Je veľmi dôležité, aby žiaci mali dostatok priestoru klásť otázky a odpovedať na nich.

Okrem zisťovania vlastností priamej a nepriamej úmernosti sa tu žiaci učia klásť otázky, čo je veľmi dôležitá súčasť matematiky a bádania.

oplz loga horizont

Prečítané 585 krát