Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Administrátor

Administrátor

utorok, 10 september 2013 13:27

Viete, čo vaše dieťa desiatuje?

O tom, ako sa stravujú deti počas školského vyučovania, nerozhoduje len školská jedáleň, ale predovšetkým rodičia. Svoje o stravovaní žiakov vedia nielen učitelia, ale aj predavačky v obchodoch okolo škôl, ktorým školáci platia za nezdravé sladkosti, energetické nápoje či sladené kolové nápoje. Mnohí rodičia si dennodenne kladú tú istú otázku: "Čo zdravé a chutné pripraviť svojmu dieťaťu na desiatu?"

pondelok, 27 máj 2013 13:53

Logická olympiáda

Nultý ročník celoslovenskej súťaže LOGICKÁ OLYMPIÁDA je určený intelektovo nadaným žiakom základných škôl. Súťaž sa začínala školskými kolami, ktoré prebiehali v dvoch kategóriách:

Dňa 14. mája 2013 žiaci 7. ročníka absolvovali exkurziu na meteorologickej stanici spojenú s odborným výkladom pracovníka stanice.

nedeľa, 19 máj 2013 08:31

Matematická olympiáda

Výsledky našich žiakov v obvodnom kole matematickej olympiády v školskom roku 2012/2013.

V dňoch 25. až 28. apríla 2013 som sa zúčastnila kontaktného stretnutia učiteľov prírodovedných predmetov vo Varšave v Poľsku. Prítomní učitelia boli z rôznych krajín Európy – z Nórska, Švédska, Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska a učia predmety – biológiu, fyziku, matematiku, geografiu a cudzie jazyky. Komunikačným jazykom bola angličtina.

nedeľa, 12 máj 2013 13:58

Fyzikálna olympiáda

Výsledky našich žiakov v obvodnom kole fyzikálnej olympiády v školskom roku 2012/2013.

V marci sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili 2. ročníka online súťaže Moja Família, ktorá predstavovala simulátor rodinného hospodárenia.

pondelok, 31 december 2012 00:00

Video Enviroprojekt

Video Enviroprojekt

streda, 13 február 2013 10:46

Naši žiaci úspešne na GEO oplympiáde

Dňa 7.2.2013 sa v priestoroch mestskej zasadačky Mestského úradu v Humennom uskutočnilo obvodné kolo Geografickej olympiády pre ročníky 5.-9 základných škôl.

Naša škola sa intenzívne zaujíma o projekty Comenius.Motivuje nás zaiste aj úspešný projekt  Európske záhrady (2008 - 2010). V tomto roku sme sa zúčastnili prípravnej návštevy v portugalskom meste Porto a spolupracovali sme s ôsmimi školami z rôznych krajín na príprave projektu Klimatické zmeny tam, kde žijem, tam, kde bývam...

Strana 31 z 33