Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Administrátor

Administrátor

sobota, 12 september 2015 09:17

Erasmus+ "SOS Planet - A Robotics Project"

Pedagógovia ale aj žiaci našej školy sa dlhodobo a pravidelne zapájajú do aktivít Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú pripravu, mládež a šport. Na sklonku minulého roka bola Európskou komisiou zverejnená výzva na podávanie žiadostí na rok 2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania.

Žiaci VI.A, B a C triedy sa v máji zúčastnili exkurzie do Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach a zároveň navštívili aj Chrám Svätého Ducha.

sobota, 20 jún 2015 20:20

Ako sa oblieka šiesta B

Žiaci VI. B pripravili na hodinách IKP ( Práca s informáciami a komunikácia) projekt pod názvom AKO SA OBLIEKAME. Boli rozdelení do štyroch skupín, mali si sami vymyslieť zameranie svojej módnej prehliadky. Bolo veľmi ťažké určiť najlepšieho, každá skupina si dala záležať na príprave.

piatok, 19 jún 2015 20:37

Stretnutie po rokoch

Po návrate z pražskej mobility 18. apríla 2015 sme pokračovali v priateľských stretnutiach. Navštívili nás kolegyne - priateľky z francúzskeho Comenius tímu z Villedieu-les.Poeles v Normandii. Mali dvojtýždňové prázdniny, a tak si odskočili na Slovensko. Veľmi nás to potešilo, lebo spomienky na projekt Európske záhrady z podprogramu Comenius 2008 - 2010 sú veľmi pekné.

piatok, 19 jún 2015 13:21

Ešte z mobility v Prahe

Pražská mobilita bola zároveň záverečným projektovým stretnutím partnerov z projektu "KLIMATICKÉ ZMENY TAM, KDE ŽIJEM, KDE BÝVAM... MODELUJME, ABY SME POROZUMELI A KONALI!!! INÝ ŽIVOT TU VZNIKÁ!!" Projekt z podprogramu Comenius však končí až 31. júla 2015.

utorok, 21 apríl 2015 08:45

Hodiny hudby v nahrávacom štúdiu

Žiaci zapojení do projektu Hudba hýbe online svetom majú za sebou ďalšiu výnimočnú skúsenosť získanú formou zážitkového učenia. V profesionálnom štúdiu, pod dohľadom nielen vyučujúcich, ale aj špičkových muzikantov a producentov zaspievali, nahrali a zdigitalizovali piesne, ktoré nám hudobný skladateľ skomponoval na základe vlastných textov.

nedeľa, 19 apríl 2015 07:49

Matematická olympiáda - obvodné kolo

V školskom roku 2014/15 sa uskutočnil už 64. ročník MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Na obvodnom kole našu školu reprezentovali žiaci od 5. po 9. ročník. Poslaním MO je aktivizovať, vzbudiť a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.

streda, 15 apríl 2015 22:40

Mobilita pokračuje

V utorok 14.apríla 2015 si účastníci mobility v Prahe prezreli pevnosť Terezín. Vznikla v 18. storočí za vlády Jozefa II., jej výstavba trvala od roku 1780 do roku 1790.

streda, 15 apríl 2015 05:06

Mobilita Praha

Šesť žiakov a dvaja pedagógovia zastupujú našu školu na stretnutí partnerov projektu Klimatické zmeny... v Základnej škole, Burešová, Praha 8.

utorok, 31 marec 2015 15:39

Fyzikálna olympiáda - obvodné kolo

Dňa 19. marca 2015 sa konalo obvodné kolo 56. ročníka Fyzikálnej olympiády na ZŠ Komenského v Snine.

Strana 28 z 33