Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Administrátor

Administrátor

V závere školského roka projektové tímy finišujú s videonávodmi...
pondelok, 27 jún 2016 21:34

O projekte pred záverom školského roka

SOS Planet - A Robotics Project je názov medzinárodného projektu, na ktorom sme začali pracovať v tomto školskom roku spolu s projektovými partnerskými školami zo Španielska, Grécka, Turecka a Poľska.

Aj v máji projektové tímy pracujú na nových aktivitách...
Prehľad záujmových útvarov (krúžkov), ktorých činnosť plánujeme (podľa počtu prihlásených) v školskom roku 2016 - 2017.
Aprílové aktuality z nášho medzinárodného projektu.
utorok, 03 máj 2016 17:41

Exkurzia v rámci vyučovania fyziky

Dňa 2. mája 2016 sa žiaci 9.c zúčastnili exkurzie v Steel PARKu v Košiciach. Expozícia ponúkla žiakom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi, a to z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva, magnetizmu, optiky (vnímania), recyklácie, biometriky a robotiky.
pondelok, 25 apríl 2016 09:19

Úspech nášho bývalého žiaka

Matúš Fedorčák zo Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Humennom dosiahol pozoruhodný úspech. Jeho projekt Autonómneho vozidla zaujal odborníkov viac ako všetky ostatné!

V školskom roku 2015/16 sa konal už 65. ročník Matematickej olympiády pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. Našu školu na okresnom kole reprezentovali z 5. ročníka 6 žiaci, zo 6. ročníka 2 žiaci, zo 7. ročníka 8 žiaci, z 8. ročníka 1 žiačka a z 9. ročníka 1 žiak.

Marcové aktuality z nášho medzinárodného projektu.
pondelok, 21 marec 2016 23:42

Nadnárodné stretnutie v Poľsku

V partnerskej škole v poľskom Krakowe sa konalo v dňoch 17.3. 2016 až 19.3. 2016 druhé nadnárodné pracovné stretnutie učiteľov zapojených do riešenia nadnárodného projektu SOS Planet - a robotics project, programu Erasmus plus. Z pohľadu projektových aktivít zapojených žiakov bolo mimoriadne dôležité najmä preto, že došlo k prvej konfrontácií dosiahnutých výsledkov a výstupov z prvého polroka trvania projektu.
Strana 26 z 33