Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 02 november 2016 20:59

Súťaže organizované školou

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(20 hlasov)

Nepostupové súťaže, školský rok 2018/2019

Október:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

November:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Jazyk a komunikácia    

Spelling bee

2.ročník

  
Lukáš Blaha 2.A 1.m

 Antalová

Horvátová

Hudáčeková

   
 Noemi Daňová  2.A 2.m
Nina Žilinská 2.A 3.m

Spelling bee

3.ročník

 
Hana Al-Shukri  3.B 1.m
Letícia SImová 3.B 2.m
Kristína Semková 3.B 3.m

Spelling bee

4.ročník

 
Miriam Blanárová 4.C 1.m
Olívia Seková 4.A 2.m
 Marek Huray 4.A  3.m
Zdravie a pohyb  

Viacboj všestrannosti

Dievčatá - 1.ročník

 
Laura Uhrinová 1.A 1.m

Oľha

Sofia Dorokáčová 1.B  2.m
Lucia Halická 1.A 3.m

Viacboj všestrannosti

Chlapci - 1.ročník

Daniel Čabák 1.D 1.m
Kevin Lipa 1.D 2.m
Oliver Dzák 1.B 3.m

Viacboj všestrannosti

Dievčatá - 2.ročník

 
 Nela Čornaničová 2.B 1.m
Hana Mydlová 2.B 2.m
Noemi Daňová 2.A 3.m

Viacboj všestrannosti

Chlapci - 2.ročník

Simon Horvat 2.B 1.m
Ilja Morvai 2.B 2.m
Samuel Holtman 2.C 3.m

Viacboj všestrannosti

Dievčatá - 3.ročník

Charlotte Bačovčinová 3.B 1.m
Tereza Kovalčíková 3.B 2.m
Ema Elly Pavlinská 3.A 3.m

Viacboj všestrannosti

Chlapci - 3.ročník

Samuel Mindák 3.D 1.m
Miroslav Matta 3.C 2.m
Alex Šuľak 3.D 3.m

Viacboj všestrannosti

Dievčatá - 4.ročník

Tamara Hajdučková 4.B 1.m
Annamária Tkáčová 4.C 2.m
Vladimíra Hobľaková 4.B 3.m

Viacboj všestrannosti

Chlapci - 4.ročník

Nico Telepun 4.C 1.m
Filip Luksaj 4.A 2.m
Richard Šepeľa 4.A 3.m
 Jazyk a komunikácia

Bystrý slovenčinárik

2.ročník

 
Linda Baľová 2.A 1.m

Kucerová

Vatahová

 
 Tamara Bordáčová 2.A 2.m
Jerguš Hennel 2.A
Miroslava Hriseňková 2.B 3.m
Katarína Procházková 2.B

Bystrý slovenčinárik

3.ročník

Barbora Matejková 3.A 1.m
Nina Radová 3. A 2.m
Nina Kalaninová 3.B 3.m
Patrik Jevčák 3.C

Bystrý slovenčinárik

4.ročník

Tamara Šebáková
4.A 1.m
Nela Mikulašková 4.B 2.m
Lenka Križalkovičová 4.B
Šimon Soták 4.A 3.m
Dopravná výchova

Dopraváčik

2.ročník

družstvá  2.B 1.m

Meňoščíková

Karabinčíková

2.A 2.m
2.C 3.m
           

December:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

 Matematika a práca

s informáciami

       

 Najlepší počtárik

1. ročník

     
Lucia Halická 1.A 1.m

 Kucerová

Lukáčová

Luksajová

               
 Adrián Kubaliak 1.A 2.m
  
Matúš Horvát 1.A
Laura Uhrinová  1.A
 Matej Kalanin 1.A 3.m
 
Gabriel Harakaľ 1.B

Najlepší počtárik

2. ročník

 
Alexander Kriška  2.A 1.m
Linda Baľová 2.A 2.m
Dávid Ruščanský 2.B 3.m

Najlepší riešiteľ

matematických

príkladov

3. ročník

Nina Radová 3.A 1.m
Diana Gurňaková 3.A 2.m
Ema Elly Pavlinská 3.A 3.m
Jakub Macko 3.A

Najlepší riešiteľ

matematických

príkladov

4. ročník

 
Marek Huray 4.A 1.m
Filip Luksaj 4.A 2.m
Jakub Novák 4.A 3.m
           

Január:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Február:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Marec:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Apríl:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Máj:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Jún:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Postupové súťaže, školský rok 2018/2019

Október:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Matematika a práca

s informáciami

        

 Logická olympiáda

Českej republiky

Kategória A2

2.ročník - online

 Martin Lepót 2.A 98,51%

Čepová


Luksajová


Lukáčová

 

Logická olympiáda

Českej republiky

Kategória A

3.ročník - online

5.ročník - online

    
Nina Radová 3.A 99,59%
Ema Elly Pavlinská  3.A 99,55%
Diana Gurňaková  3.A  97,56%
Kristína Psárová 3.A 96,38%
Teo Jarina 3.A 94,83%
Barbora Matejková 3.A 92,42%
 Šimon Šajtár  3.A 85,77%
Peter Greňo 5.A 84,48%
Kristína Semancová 3.A 81,03%

Logická olympiáda

Českej republiky

Kategória B

7.ročník - online

8.ročník - online

       
Anna Mária Blahová 8.A 91,44% Balážová   
Gergor Uram  8.A 89,39%
Richard Porochnavý 8.A 87,50%
Dominik Luksaj 7.A 85,27%
Samuel Grundza 7.A  83,86%
           

November:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
 Zdravie a pohyb       

Viacboj všestrannosti

Okresné kolo - 1.ročník

  
 Daniel Čabák 1.D  1.m Oľha
    
 Laura Uhrinová  1. A  3.m
 

Viacboj všestrannosti

Okresné kolo - 2.ročník

 
Simon Horvat  2.B 1.m
 Nela Čornaničová 2.B  3.m
 

Viacboj všestrannosti

Okresné kolo - 4.ročník

Tamara Hajdučková 4.B  1.m
 

Matematika a práca

s informáciami

  

iBobor

kategória: Drobec

   
 Diana Gurňaková 3.A 100%

Luksajová
 
Teo Jarina 3.A
Barbora Matejková 3.A
Ema Elly Pavlinská  3.A
Nina Radová 3.A
Kristína Semancová 3.A
Šimon Šajtár 3.A
Kristína Petrašová 3.C 100% Antalová
Karolína Jarošová 3.D 100% Cerulová
Samuel Mindák 3.D
Alex Šuľak 3.D
Marko Šuľak 3.D
 

iBobor

kategória: Bobríci

Roman Nemčický  4.A  100% Lukáčová
Jakub Oliver Čekovský 4.A
           

December:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
  

Matematika a práca

s informáciami

       

Pytagoriáda

školské kolo

3.ročník

    
 Diana Gurňaková 3.A 1.m Luksajová
   
 Nina Radová  3.A 2.m
 
 Radoslav Kurila  3.A
Jakub Macko  3.A 3.m
 
 Anita Čičáková  3.D Cerulová

Pytagoriáda

školské kolo

4.ročník

  
Marek Huray 4.A 1.m  Lukáčová
Šimon Soták 4.A 2.m
Hana Vasilcová 4.A
Sofia Šafránová 4.B Vatahová
Nela Milašková 4.B 3.m
Filip Luksaj 4.A Lukáčová

Pytagoriáda

školské kolo

5.ročník

Samuel Fejko 5.A 1.m Lukáčová
Igor Chomča 5.A 2.m
Marek Huray 4.A
Filip Čorný 5.A 3.m
Filip Luksaj 4.A

Pytagoriáda

školské kolo

6.ročník

 
Ján Katkovčin 6.A 1.m Balážová 
Juraj Pira 6.A 2.m
Simona Straková 6.A 3.m

Pytagoriáda

školské kolo

7.ročník

Dominik Luksaj 7.A 1.m Balážová 
Tomáš Blaha 7.A 2.m
Natália Racová 7.C 3.m

Pytagoriáda

školské kolo

8.ročník

Anna Alexandra

Sosňaková

8.A 1.m  
Denis Maroš Pavlinský 8.A 2.m
Samuel Kužma 8.A 3.m
         
         
         
         
         
           

Január:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Jazyk a komunikácia

 


      

 Šaliansky Maťko

1.kategória

(2. a 3. ročník)

školské kolo

 

   
 Alex Bodnár  3.D 1.m
Nina Kalaninová 3.B  2.m   
 Jerguš Hennel  2.A
 Noemi Daňová 2.A  3.m
Lukáš Blaha 2.A  

Šaliansky Maťko

2.kategória

(4. a 5. ročník)

školské kolo

 

   
Sofia Pirochová 4.B 1.m  
Ria Karafová 5.A 2.m  
Mirka Gindová 5.B  
Júlia Čopanová 5.A 3.m   
Slavomíra Hirková 4.B  
 Katarína Chudinová  4.D  
           
           

Február:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Marec:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Apríl:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Máj:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Jún:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

Nepostupové súťaže školský rok 2017/2018

Október:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Matematika apráca sinformáciami Najlepší počtárik 2. ročníka Barbora Matejková 2.A 1.m Luksajová
Nina Radová 2.A 2.m
Jakub Macko 2.A
Diana Gurňaková 2.A 3.m
Šimon Šajtár 2.A
Matematika apráca sinformáciami

Najlepší riešiteľ 3. ročníka

Marek Huray 3.A 1.m

Lukáčová

Kucerová

Nelka Mikulášková 3.B 2.m
Jakub Oliver Čekovský 3.A 3.m
Filip Luksaj 3.A
Jakub Novák 3.A
Matematika apráca sinformáciami

Najlepší riešiteľ 4. ročníka

Igor Chomča 4.A 1.m

Kucerová

Lukáčová

Filip Čorný 4.A 2.m
Sofia Šepeľová 4.A 3.m
Peter Greňo 4.A
Marek Huray 3.A
Jazyk a komunikácia   Barbora Matejková 2.A 1.m

Antalová

Horvátová

Hana Al-Shukri 2.B 2.m
Šimon Šajtár 2.A 3.m
Nicole Šaľa 3.B 1.m
Miriam Blanárová 3.C 1.m
Šimon Soták 3.A 2.m
Ema Lukáčová 3.B 3.m
Viktória Lazorčíková 4.B 1.m
Petra Chomová 4.B 2.m
Jaroslav Feňko 4.A 3.m
Ryana Bilíková 4.B 3.m
Zdravie a pohyb

1. kolo školského

šachového turnaja

Lenka Križalkovičová 3.B 1.m

Čepová Lukáčová

Linda Baľová 1.A 2.m
Igor Chomča 4.A 3.m

November:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Jazyk a komunikácia

Olympiáda

v ANJ

Jaroslav Feňko 4.A 98% Antalová
Igor Chomča 98%
Peter Greňo 96%
Samuel Fejko 90%
Petra Chomová 4.B 98%

Bacáková

Horvátová

Viktória Lazorčíková 96%
Filip Sudzina 93%
Rastislav Barančík 92%
Miroslava Gindová 92%
Katarína Morvaiová 92%
Karin Koribaničová 91%
Gabriela Dubová 90%
Aurel Števčík 90%
Oskar Kaláb 4.C 97%

Matematika a práca s informáciami

Najlepší

počtárik

1. ročníka

Nicolas Ferko 1.A 1.m

Kucerová

Lukáčová

Laura Mindáková 1.C
Alexander Kriška 1.A 2.m
Ema Gavaľová 1.C 3.m
Ilja Morvai 1.B

December:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Zdravie a pohyb

2. kolo školského

šachového turnaja

Olívia Seková 3.A 1.m

Čepová

Lukáčová

Lenka Križalkovičová 3.B 2.m
Peter Greňo 4.A 1.m
Marek Huray 3.A 2.m
Jakub Čekovský 3.A 3.m

Jazyk a komunikácia

Majster čítania

Peter Greňo 4.A 1.m

Závodská

Sofia Šepeľová 4.A 1.m
Ryana Bilíková 4.B 1.m
Katarína Morvaiová 4.B 1.m.
Zdenka Bakajsová 4.B 1.m.
Elizabeth Bachurová 4.C 1.m
           
           
           

Január:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Matematika

a práca s informáciami

Genius Logicus

školské kolo

2. ročník

Anita Čičáková 2.D 1.m

Čepová

Cerulová

Alex Šuľak 2.D 1.m
Diana Gurňáková 2.A 2.m
Karolína Jarošová 2.D 3.m
Patrik Jevčák 2.C 3.m

Matematika

a práca s informáciami

Genius Logicus

školské kolo

3. ročník

Marek Huray 3.A 1.m

Čepová

Cerulová

Sofia Trokšiarová 3.C 2.m
Anita Čičáková 2.D 3.m
Richard Šepeľa 3.A 3.m

Matematika

a práca s informáciami

Genius Logicus

školské kolo

4. ročník

Jaroslav Feňko 4.A 1.m

Čepová

Cerulová

Igor Chomča 4.A 2.m
Gabriela Dubová 4.B 3.m
 
Jazyk a komunikácia

Olympiáda v ANJ

2.kolo

Igor Chomča 4.A 100% Antalová
Bianka Babinová 98%
Tomáš Goffa 96%
Samuel Fejko 92%
Peter Greňo 91%
Petra Chomová 4.B 100%

Horvátová

Bacáková

JAkub Kislan 96%
M.Horvátová 96%
Damián Januch 93%
V.Lazorčíková 93%
Igor Braško 93%
Samuel Partička 91%
Dávid Petrovčin 91%
N.Vasilenková 91%
Tobias Babári 4.C 98%

Horvátová

Bacáková

Oskar Koláb 96%
M.Nováková 91%

Február:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Marec:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Jazyk a komunikácia

Shakespeare´s Club Nela Adameková 1.B 1.m Kucerová
B.MAtejková 2.A 2.m Alexovičová
Hana Al-Shukri 2.B
Samuel Mindák 2.D 3.m Horvátová
Samuel Bozdoš 2.C Antalová
Hana Vasilcová 3.A 1.m Antalová
V.Lazorčíková 4.B Horvátová
Petra Chomová 4.B 2.m Horvátová
Sofia Pirochová 3.B Čepová
Nina Dančová 3.B
Miriam Blanárová 3.C 3.m Hudáčeková
Jaroslav Feňko 4.A Antalová

Apríl:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Matematika

a práca

s informáciami

Najlepší počtárik

1. ročníka

Jerguš Hennel 1.A 1.m.

Kucerová

Lukáčová

Linda Baľová 1.A
Ilja Morvai 1.B 2.m.
Nicolas Ferko 1.A
Nina Žilinská 1.A
Nella Adameková 1.B 3.m.
Simona Petková 1.B
Katka Procházková 1.B

Matematika

a práca

s informáciami

Najlepší počtárik

2. ročníka

Diana Gurňaková 2.A 1.m. Luksajová
Karolína Jarošová 2.D 2.m.
Jakub Macko 2.A 3.m.
Nina Radová 2.A

Matematika

a práca

s informáciami

Najlepší riešiteľ

3. ročníka

Jakub O. Čekovský 3.A 1.m.

Kucerová

Lukáčová

Richard Šepeľa 3.A
Marek Huray 3.A
Šimon Soták 3,A
Tamara Šebáková 3.A
Nelka Mikulášková 3.B 2.m.
Sofia Šafranová 3.B
Filip Luksaj 3.A 3.m.
Lukáš Cap 3.D
Hana Vasilcová 3.A
Olívia Seková 3.A

Matematika

a práca

s informáciami

Najlepší riešiteľ

4. ročníka

Igor Chomča 4.A 1.m.

Kucerová

Lukáčová

Samuel Fejko 4.A 2.m.
Filip Luksaj 3.A
Marek Huray 3.A 3.m.
Sofia Šepeľová 4.A
Jazyk a komunikácia

Najlepší

slovenčinárik

Nicolas Ferko 1.A 1.m. Kucerová
Katka Procházková 1.B 2.m.
Michaela Siváková 1.C 3.m.
Zdravie a pohyb

3. kolo školského

šachového turnaja

Olívia Seková 3.A 1.m.

Čepová

Lukáčová

Lenka Križalkovičová 3.B 2.m.
Linda Baľová 1.A 3.m.
Igor Chomča 4.A 1.m.
Samuel Fejko 4.A 1.m.
Jaroslav Feňko 4.A 2.m.
Filip Luksaj 3.A 3.m.

Máj:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Dopravná výchova Dopraváčik družstvá 2.A 1.m. Meňoščíková
Karabinčíková
2.C 2.m.
2.B 3.m.
2.D 4.m.
           
           
           
           

Jún:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Postupové súťaže, školský rok 2017/2018

December:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval

Matematika apráca

sinformáciami

šk.kolo

PYTAGORIÁDY

3.roč.

Filip Luksaj 3.A 1.m

Lukáčová

Kucerová

Marek Huray 3.A 2.m
Šimon Soták 3.A 3.m

Matematika apráca

sinformáciami

šk.kolo

PYTAGORIÁDY

4.roč.

Igor Chomča 4.A 1.m

Kucerová

Lukáčová

Samuel Fejko 4.A
Filip Čorný 4.A 2.m
Sofia Šepeľová 4.A 3.m
Marek Huray 3.A

Matematika a práca

s informáciami

iBobor

kategória Drobec:

Alžbeta Bruňanská 2.D 100%

Čepová

Luksajová

Diana Gurňaková 2.A 100%
Samuel Mindák 2.D 100%
Ema Elly Pavlinská 2.A 100%
Nina Radová 2.A 100%
Šimon Soták 3.A 100%
Richard Šepeľa 3.A 100%
Júlia Šuľáková 2.B 100%
Martin Lepót 1.A 97%
Alex Bodnár 2.D 96%
Karolína Jarošová 2.D 96%
Alexander Kriška 1.A 96%
Olívia Seková 3.A 94%
Thi Thu Thuy Pham 2.D 94%
Linda Baľová 1.A 94%
Anita Čicáková 2.D 94%
Noemi Daňová 1.A 94%
Nicolas Ferko 1.A 94%
Teo Jarina 2.A 94%
Dávid Ruščanský 1.B 94%
Marek Huray 3.A 88%
Jakub Dirbák 3.B 88%
Jakub Macko 2.A 86%
Tatiana Šilarová 2.D 86%
Alex Šuľak 2.D 86%
Tereza Galanová 2.B 85%
Anna Mergová 2.D 85%
Hana Al-Shukri 2.B 85%
Lukáš Blaha 1.A 85%
Jana Dolná 2.B 85%
Daniel Figura 2.B 85%
Júlia Gogová 2.C 85%
Richard Lopanič 2.B 85%
Sofia Šafranová 3.B 85%
Nina Žilinská 1.A 85%
Pavlína Katkovčinová 2.D 80%
Radoslav Kurila 2.A 80%
 
Umenie a kultúra Vianočná ozdoba kolektív 1.A triedy ČU Čepová
 
Jazyk a komunikácia

Pamätná minca-literárna a výtvarná časť

obvodné kolo

Peter Greňo 4.A 1.m. Závodská
Ria Karafová 4.A 1.m.
Igor Chomča 4.A 2.m.
Samuel Horvat 4.A 2.m.,1.m
Bianka Babinová 4.A 3.m.
Umenie a kultúra Slávici z lavice regionálne kolo Júlia Čopanová 4.A Zlaté pásmo Závodská

Matematika a práca

s informáciami

iBobor

kategória Bobrík:

Filip Tomahogh 4.B 100%

Čepová

Luksajová

Igor Chomča 4.A 97%
Oskar Kaláb 4.C 97%
Peter Greňo 4.A 91%
Tobias Babári 4.C 88%
 

Matematika a práca

s informáciami

Logická olympiáda

(Česká republika)

Jerguš Hennel 1.A 91,45 %

Čepová

Luksajová

Lukáčová

Závodská

Martin Lepót 1.A 91,45 %
Ján Rusinko 1.A 91,45 %
Noemi Daňová 1.A 81,94 %
Macko Jakub
2.A 98.68 %
Semancová Kristína 2.A 96.43 %
Fejko Samuel 4.A 94.11 %
Vasilcova Hana 3.A 87.26 %
Pavlinská Ema Elly 2.A 85.85 %
Huray Marek 3.A 84.21 %

Január:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Jazyk a komunikácia

Šaliansky Maťko

školské kolo

Nicole Šaľa 3.B 1.m. Vatahová
Hana Vasilcová 3.A 2.m. Lukáčová
KatarínaChudinová 3.D 3.m. A.Bačovčinová
Ria Karafová 4.A 3.m. Závodská
Jazyk a komunikácia

Šaliansky Maťko

okresné kolo

Nicole Šaľa 3.B 1.m. Vatahová
Jazyk a komunikácia

THE LITTLE SINGERS

okresné kolo

Hana Vasilcová 3.A 2.m Antalová

Február:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Jazyk a komunikácia

Šaliansky Maťko

krajské kolo

Nicole Šaľa 3.B 3.m Vatahová

Matematika apráca

sinformáciami

Logická olympiáda Samuel Fejko 4.A 1.m Lukáčová
Igor Chomča 4.A 2.m
Marek Huray 3.A 3.m
Tomáš Goffa 4.A ÚR
Richard Šepeľa 3.A ÚR
Bianka Babincová 4.A ÚR
Filip Luksaj 3.A ÚR

Matematika apráca

sinformáciami

okresné kolo

PYTAGORIÁDY

3.roč.

Marek Huray 3.A 1.m Lukáčová
Filip Luksaj 3.A 3.m
Nela Mikulašková 3.B ÚR
Jakub Novák 3.A ÚR
Richard Šepeľa 3.A ÚR

Matematika apráca

sinformáciami

okresné kolo

PYTAGORIÁDY

4.roč.

Igor Chomča 4.A 1.m Lukáčová
Samuel Fejko 4.A ÚR
Marek Huray 3.A ÚR
Filip Čorný 4.A ÚR

Matematika apráca

sinformáciami

okresné kolo

PYTAGORIÁDY

5.roč.

Igor Chomča 4.A 1.m Lukáčová
Samuel Fejko 4.A ÚR

Marec:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Umenie a kultúra

Hviezdoslavov Kubín

Poézia I.kat.

šk.k., OK.K.

N. Kalaninová 2.B 1.m. Alexovičová
N.Kalaninová 2.B 2.m. OK.K. Alexovičová
R. Karafová 4.A 2.m. Závodská
J. Dolná 2.B Alexovičová
K. Chudinová 3.D 3.m A.Bačovčinová
A.Harvanová 2.C Závodská

Próza I.kat.

šk. k., OK.K.

J.Čopanová 4.A 1.m. Závodská
J.Čopanová 4.A 2.m. OK.K. Závodská
N. Šaľa 3.B 2.m. Vatahová
H.Vasilcová 3.A Závodská
S.Fejko 4.A Závodská
A.Kužma 2.D 3.m. Cerulová
L.Homoľová 2.C Závodská

Apríl:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Súťaž pripravoval

Matematika a práca

s informáciami

Logická olympiáda

celoslovenské kolo

Samudel Fejko 4.A 5.miesto

Lukáčová

Závodská

Igor Chomča 4.A 9.miesto

Matematika a práca

s informáciami

celoslovenské kolo

Genius Logicus

(online)

Lukáš Blaha 1.A 1. miesto

Čepová

Luksajová

Lukáčová

Martin Lepót 1.A 2. miesto
Alexander Kriška 1.A 3. miesto
Barbora Matejková 2.A 3. miesto
Ema Elly Pavlinská 3.A 2. miesto
Dominik Luksaj 6.A 1. miesto

Matematika a práca

s informáciami

celoslovenské kolo

Genius Logicus

(korenšpondenčná)

Teo Jarina 2.A 100%

Čepová

Luksajová

Lukáčová

Diana Gurňaková 2.A 80%
Martin Lendák 2.A 80%
Kristína Psárová 2.A 80%
Pavlína Katkovčinová 2.D 100%
Marko Šuľak 2.D 95%
Alex Šuľak 2.D 93%
Alex Bodnár 2.D 80%
Anita Čičáková 2.D 80%
Alexander Kužma 2.D 80%
Anna Mergová 2.D 80%
Marek Huray 3.A 100%
Filip Luksaj 3.A 93%
Jakub Dirbák 3.B 100%
Sofia Šafranová 3.B 95%
Nina Dančová 3.B 93%
Nicole Šaľa 3.B 93%
Tomáš Goffa 4.A 86%
Damián Januch 4.B 100%
Šimon Černega 4.C 90%
Simona Straková 5.A 97%
Samuel Šuľak 5.A 97%
Hana Procházková 5.A 95%
Ema Švigárová 5.A 90%
Filip Goffa 5.A 89%
 

Matematika a práca

s informáciami

Klokanko Jerguš Hennel 1.A 100%

Lukáčová

Kucerová

Alexander Kriška 1.A 91,7%
Linda Baľová 1.A 90%
Martin Lepót 1.A 90%
Tamara Bordáčová 1.A 85%
Ján Rusinko 1.A 83,3%
Simona Petková 1.B 100%
Ilja Morvai 1.B 90%
Laura Mindáková 1.C 100%
Jakub Macko 2.A 88,9%
Nina Radová 2.A 83,3%
Marek Huray 3.A 93,3%
Filip Luksaj 3.A 86,7%
Tamara Šebáková 3.A 80%
Igor Chomča 4.A 94,4%
Samuel Fejko 4.A 94,4%
Filip Tomahogh 4.B 83,3%
Simona Straková 5.A 85,8%
Hana Procházková 5.A 80,8%

Máj:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Jazyk a komunikácia

celoslovenské kolo

Čítame s Osmijankom

kolektív 1.A triedy Zlaté pásmo Čepová
Všeobecný prehľad

Najlepší medzinárodný

projekt

kolektív 1.A triedy 2.miesto Čepová

Jún:

Vzdelávacia oblasť Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda Umiestnenie Pripravoval
Zdravie a pohyb

Šachový turnaj

Humenskej žiackej šachovej ligy

Alexander Kriška 1.A 1.miesto

Čepová

Lukáčová

Jerguš Hennel 1.A 2.miesto
Olívia Seková 3.A 1.miesto
Marek Huray 3.A 2.miesto
Peter Greňo 4.A 3.miesto
           
           
           
           
           
           
           
           
Prečítané 5438 krát