Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 16 máj 2014 23:12

Aj takto u nás vyučujeme informatiku…

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Vďaka nadácii Orange získala naša škola finančnú podporu na realizáciu projektu “Bezpečný virtuálny svet”. Projekt je v záverečnej fáze a tak vám môžeme predstaviť jeho prvé výstupy. Žiaci sa museli popasovať s novými výzvami a úlohami, ktoré ich zamestnali takmer na celý druhý polrok školského roka. 

Cieľom projektu bolo nielen žiakom priniesť nové formy vyučovania informatiky a informatickej výchovy, ale predovšetkým ich naučiť plávať v nebezpečných vodách virtuálneho sveta a sociálnych sietí. Položiť základy obozretnej existencie vo virtuálnom svete, ktorý ich bude doprevádzať ďalším životom a naučiť ich chrániť si to najcennejšie okrem svojho zdravia - svoju identitu a súkromie. Projektom sme chceli poukázať na súčasný fenomén sociálnych sietí aj z tej druhej, temnejšej stránky. A taktiež sme chceli ďalším, mladším ročníkom zanechať učebnú pomôcku, ktorá by im nástrahy virtuálnej online existencie pomohla objavovať jednoduchšie a rýchlejšie.

Podľa názorov našich žiakov na danú problematiku, ale najmä podľa ich prác, sa nám, pedagógom, ktorí sa na projekte podieľali, snáď podarilo upozorniť na riziká virtuálneho sveta, v ktorom žijeme. Našim cieľom ale bolo tiež učiť hodiny informatiky novým, pútavým a tvorivým spôsobom s novými učebnými pomôckami, ktorými je naša skola vybavená. 

Aj keď sa národný projekt nasadzovania tabletov do škôl (http://www.skolanadotyk.sk/o-projekte.html) rozbieha iba v týchto dňoch, na našej škole tablety spoločnosti Apple používame už niekoľko rokov. Ako jedna z prvých škôl na Slovensku testujeme používanie týchto zariadení vo vyučovacom procese a aj vďaka tomuto projektu sa tablety ukázali a osvedčili ako efektívna učebná pomôcka, ktorá okrem vedomostného rastu žiakov podporuje najmä ich tvorivosť a zábavné formy vzdelávania s okamžitou spätnou väzbou pre nás, pedagógov.

Projektové úlohy, ktoré žiaci museli riešiť a problémy, ktorým počas prác na projekte museli čeliť, boli náročné - najmä pre mladšie ročníky. Žiakov zaskočili a zdali sa byť pre nich často až nerealizovateľné, no vhodným nástrojom a pomôckou, akou sa tablet ukázal, sa stali zvládnuteľné a navyše žiakov pozitívne motivovali do ďalšej práce. Výsledky ich snaženia ako aj názory na prácu v projekte si môžete prezrieť a prečítať na samostatnom webe projektu TU.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.
Mgr. Miroslav Alexovič
Mgr. Ivana Kačurová

Prečítané 1720 krát