Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 11 október 2023 19:43

Erasmus days na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V pondelok 09. 10. 2023 sme sa zapojili do 7. ročníka ErasmusDays. V našej odbornej robotickej učebni sa dokopy vystriedalo päť tried zo 4., 5. a 6. ročníka, ktoré sa zúčastnili spolu so svojimi vyučujúcimi otvorených STEM hodín.

Cieľom uvedených hodín bolo vniesť do povedomia žiakov a učiteľov možnosti medzipredmetového prepojenia a využívania digitálnych technológií počas vyučovania. Naši žiaci, ktorí boli zapojení do realizácie akreditovaného projektu  Erasmus+ v minulom školskom roku, ale aj žiaci, ktorí patria medzi tzv. „newcomers“, čiže nováčikov, predstavili víziu našich projektových aktivít, koncepciu STEM a predviedli ukážkové hodiny, ktoré odučili v minulom školskom roku v portugalskej hosťujúcej škole.

Hlavnou tému otvorenej STEM hodiny bol vzájomný vzťah rastlín a opeľovačov.

Po objasnení základných princípov skupinovej práce a koncepcie STEM sa naši žiaci pustili do stavania svojich robotických modelov rastliny a včely, ich následného programovania a zdokumentovania.

01 02 03 05

Súčasťou každej otvorenej hodiny bolo formatívne hodnotenie, z ktorého sme sa napríklad dozvedeli aj to, že z 58 zúčastnených žiakov, takmer 35% dnešnú hodinu zvládli a vedeli by naučiť získané poznatky ostatných svojich spolužiakov a približne 24% zvládli väčšinu učiva STEM hodiny a vedeli by to ukázať svojim spolužiakom.

 
04 07


Až 90% zúčastnených označilo, že sa cítili dobre počas otvorenej hodiny.
08
Teší nás, že sa naši žiaci usilovne zhostili pozície učiteľov a spolu s ostatnými spolužiakmi sa zapojili do osláv programu Erasmus+ a tak sa stali súčasťou Erasmus+ komunity. Svojou účasťou v realizácii projektov programu Erasmus+ reprezentujú naši žiaci nielen našu školu a Slovensko, ale predovšetkým samých seba, svoju ochotu pracovať nad rámec svojich povinností, svoj talent, zručnosti a poukazujú na to, že mladá generácia je tiež generáciou, ktorá chce napredovať, chce sa vzdelávať a vedia využívať digitálne technológie tým správnym spôsobom.
 
Prečítané 302 krát