Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 29 máj 2023 17:06

Ludolfovo číslo vo 8.C triede

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Ako je to s Ludolfovým číslom, tzv. pí -  π, sme zisťovali spolu s 8.C triedou na Seminári z matematiky. A čo to je za číslo? 

Ludolfovo číslo, tiež známe ako pí,  resp. Archimedova konštanta,

Hodnota Ludolfovho čísla je celosvetovo určená na hodnotu 3,14. A či to naozaj takto aj vychádza, sme zisťovali so žiakmi 8.C triedy. Žiaci boli rozdelení na 6 skupín, pričom každá skupina mala k dispozícii 3 predmety tvaru kruhu, meracie pomôcky a špagát. Osobitou bola skupina žiakov so ŠVVP, ktorým bola nápomocná aj členka nášho školského inkluzívneho tímu p. Fedurcová.

V úvode hodiny sme vyvodzovaním dospeli k vzorcom na výpočet dĺžky kružnice, obvodu kruhu a obsahu kruhu. Každá skupina mala špagátom odmerať obvod kruhu, pravítkom alebo metrom odmerať priemer kruhu a dosadiť do vzorca. Neznámou ostala hodnota "pí". Pri samotných výpočtoch v jednotlivých skupinách sa hodnoty vypočítaného "pí" líšili v závislosti od presnosti odmerania či už obvodu alebo priemeru kruhu. Všetky skupiny sa popasovali so svojimi úlohami, niektoré sa pri meraní a výpočte celkom presne "trafili" do hodnoty konštanty (Kristína a Adela - 3,136). Veľmi dobre sa darilo aj skupine žiakov so ŠVVP, tí sa pri výpočte "pí" dopracovali k hodnote 3,15. 

Okrem rozvíjania matematických vedomostí sa na hodine posilňovali aj praktické zručnosti jednotlivých žiakov a v neposlednom rade aj vzájomná spolupráca žiakov vo dvojici, prípadne v skupine. Vyučovacia hodina ubehla veľmi rýchlo, všetci prítomní žiaci sa aktívne zapojili do vyučovacieho procesu a každý svojou troškou prispel k naplneniu cieľa vyučovacej hodiny. 

Veľká vďaka patrí žiakom za aktívnu prácu na hodine, ale aj p. Fedurcovej, ktorá usmerňovala prácu žiakov so ŠVVP. 

Viac info o tzv. Ludolfovom čísle nájdete napríklad aj na Ludolfovo číslo v staroveku , prípadne na Zaujímavosti matematiky ...

Prečítané 199 krát