Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 25 máj 2023 15:53

"domino" v matematike

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Premena jednotiek je celok, ktorý si na hodine matematiky v 6.C triede žiaci upevnili tak trochu netradične, a to "domino" hrou. 

Jednotky dĺžky a hmotnosti na hodinách matematiky nás trošku potrápili. Spolu so žiakmi sme to však zvládli. Každá dvojica žiakov dostala na vypracovanie 2 súbory úloh. Princípom hry bolo nájsť všetky, navzájom si odpovedajúce kartičky s konkrétnymi príkladmi. Žiaci sa pustili do riešenia a hľadania správnych dvojíc. Bolo zaujímavé sledovať triedu, dvojice počas vyučovacej hodiny pri ich vzájomnej spolupráci. Aj napriek tomu, že úlohy neboli zamerané na rýchlosť riešenia, ale na správnosť, bolo cítiť v triede súťaženie medzi jednotlivými dvojicami.

Hrou sme rozvíjali prácu vo dvojici a v neposlednom rade sme ňou upevnili získané vedomosti žiakov na vyučovacích hodinách.

Žiakom 6.C sa "hravá" forma hodiny páčila, možno niektorí z ich ani nepostrehli, že aj takouto formou sa dá niečo naučiť, precviciť a upevniť. Všetkým prítomným žiakom patrí pochvala za prácu na vyučovacej hodine a spoločne budeme pokračovať v takýchto hravých matematikách.

Prečítané 547 krát