Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 27 apríl 2023 15:09

Stavby z kociek - modelovanie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V 5. ročníku je súčasťou matematiky aj celok Geometria a meranie / Telesá a stavby z kociek. Spolu so žiakmi v 5. A triede sme mali "hravú" matematiku, počas ktorej rozvíjali a posilňovali nielen priestorovú predstavivosť, ale aj logické myslenie a v neposlednom rade aj praktické zručnosti.

S kockami sa žiaci stretávajú už v materských školách a pokračujú v práci s nimi aj v ZŠ. Spoznávajú pojmy ako náčrt, nákres, stavba, teleso, plán stavby, kódovanie, stopa. Manipuláciou s kockami si každý žiak trvalejšie osvojuje poznatky a zároveň získava a posilňuje praktické zručnosti. Pri stavbách z kociek sa úlohy z roviny dostávajú do priestoru a žiaci tak rozvíjajú najmä priestorovú predstavivosť. 

Počas "hravej" hodiny na laviciach vyrastali veľmi pekné stavby, ktoré sa následne premietali do zošitov v podobe plánov, kódovania. Žiaci pracovali samostatne, vyskúšali si prácu aj vo dvojici a hodinu zavŕšili spoločnou aktivitou všetkých žiakov v triede, výsledkom čoho bola stavba skoro zo všetkých kociek, ktoré mali k dispozícii. 

Cieľ hodiny bol naplnený a posilnila sa aj práca žiakov vo dvojici, ale aj skupine.

Prečítané 358 krát
Viac z tejto kategórie: « Deň Zeme 2023 Vesmír očami detí »