Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 27 október 2019 12:39

Prečo je more slané? Overovanie metodiky GEG IT Akadémie

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Prečo je more slané je otázka, ktorá bola hlavnou témou zaujímavej metodiky pre 5. ročník, ktorá zaujala žiakov 5.A triedy. Projekt IT Akadémia sa takto cez geografiu dostal prvýkrát aj do 5. ročníka.

Metodika nadväzuje na tému Povrch Zeme. Žiaci už musia poznať rozloženie vody a pevniny na zemskom povrchu a poznať pojmy oceán a more. Táto metodika podrobnejšie rozoberá tematiku morí, ktorá v učebnici 5. ročníka absentuje. Samotná metodika je rozdelená do niekoľkých aktivít s rôznymi formami a metódami práce. Najskôr žiaci prejdú brainstormingom s pojmom more, následne zopakovanie poznatkov o oceánoch. Potom v metodike prichádza na rad práca s fyzicko-geografickou mapou sveta a určovaním morí.

Najzaujímavejšia časť hodiny je na záver, kde tri skupiny žiakov pomocou vody a soli majú vyrobiť tri rôzne vzorky svetových morí s rôznou salinitou /slanosťou/.
1. Baltské more - salinita 7‰
2. Červené more - salinita 40‰
3. Mŕtve more - salinita 350‰

Po vytvorení vzoriek v nádobách sme porovnali rozdiely v salinite položením kúska mrkvy na hladinu. Len pri "Mŕtvom mori" mrkva plávala na hladine, kým pri ostatných klesla na dno. Prostredníctvom takého pokusu si žiaci vštepia nový pojem, salinita.

oplz loga horizont

Prečítané 820 krát