Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 27 október 2019 12:22

Tajomstvá Dunaja - Overovanie metodiky GEG IT Akadémie

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Overovanie ďalšej témy z geografie nás prenieslo do 7. ročníka a k téme Vodstvo Európy, konkrétne Tajomstvá Dunaja. Uvedená metodika sa dá využiť aj v priebehu tém Stredná Európa, či Juhovýchodná Európa. Teda všade tam, kde zavíta rieka Dunaj.
Riešeným didaktickým problémom v tejto metodike je informovať žiakov detailnejšie o rieke Dunaj, ktorá je dôležitou dopravnou tepnou Európy a zároveň podnietiť záujem o život rieky, o rozmanitú riečnu krajinu a historické mestá. Samotná rieka preteká štyrmi hlavnými mestami - Viedňou, Bratislavou, Budapešťou a Belehradom. Žiaci prostredníctvom metódy čítania textu s porozumením a práce s atlasom i rozvíjajú nové zručnosti, vedomosti a spôsobilosti a zároveň sa oboznamujú o zaujímavostiach rieky Dunaj od prameňa až po ústie.

oplz loga horizont

Prečítané 606 krát