Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 22 február 2024 10:44

Týždeň mobilít Erasmus+ na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Počas minulého týždňa bolo na našej škole rušnejšie ako obvykle. Bol mobilitný týždeň a naša škola hostila španielsku (katalánsku) partnerskú školu - Instituto de Educatión Secundaria Molí De la Villa, Capellades, ktorá je naším dlhoročným partnerom v rámci programu Erasmus+.

Na našej škole sme počas tohto týždňa privítali aj "kolegyne" z litovskej školy. Pedagogičky z Litvy realizovali u nás tzv. job shadowing, či známe "náčuvy" a počas celého týždňa sa zúčastňovali rôznych vyučovacích hodín a spôsobom "dobrej praxe" pozorovali metódy a formy vyučovania využívané na našej škole.

Hlavným cieľom španielskej mobility bolo posunúť zručnosti a vedomosti našich žiakov v predmetoch zahrnutých do STEAM koncepcie. Žiaci pracovali v piatich skupinách v medzinárodných tímoch a pod vedením už skúsených španielskych spolužiakov získavali rovesníckym vzdelávaním prvé poznatky a skúsenosti nielen s programovaním malej programovacej dosky nazývanej Arduino v programovacom prostredí Arduino ale aj základné poznatky z elektrotechniky.

Nemalou pomocou pre nich boli skúsenosti s programovaním Lego stavebníc či Micro-bitov a blokový programovací jazyk Scratch.

Mobilitný týždeň bol nabitý aktivitami nielen v dopoludňajších hodinách programovania. Popoludnajšie aktivity našich španielskych spolužiakov a kolegov začali v utorok oficiálnym privítaním primátorom mesta Humenné v priestoroch Mestského úradu, pokračovali prehliadkou mesta a návštevou našej dominanty mesta - kaštieľa a Vihorlatského múzea, účasťou na krúžkových aktivitách školy, či povzbudovaním HC Humenné na piatkovom extraligovom hokejovom zápase proti Popradu a spoločným výstupom k stredovekému hradu Jasenov, ktorého história siaha až do 13. storočia. Pohľadom na Humenné a jeho okolie z výšky 392 m n. m sme zavŕšil hosťovanie a mobilitný týždeň a pomaly sa začíname pripravovať na hosťovanie žiakov a pedagógov ďalšej zahraničnej partnerskej školy z Litvy, ktorých na pôde našej školy privítame už začiatkom marca.

Prečítané 297 krát