Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 24 apríl 2023 12:49

Erasmus+ Accreditation - Spanish mobility - DAY #5

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Posledný den našej skupinovej mobility žiakov sme strávili v škole oslavou ich národného sviatku sv. Jurara, označovaného ako Deň kníh a ruží. Táto tradícia siaha až do 15 storočia, hoci presný dátum nie je známy rovnako ako fakt, že tento deň sa stal sviatkom zaľúbených a Svätý Juraj patrónom zaľúbených.

V známej legende sa hovorí, že Svätý Juraj sa nakoniec neoženil s princeznou, hoci ju oslobodil od draka... V súčasnosti je 23. apríl označovaný ako "Sant Jordi", ktorý je patrónom Katalánska. Deň sa označuje ako deň ruží ako kníh, deň lásky a kultúry, hoci vieme, že tento deň je zároveň nielen dňom výročia úmrtia Migeula de Cervante, najznámejšíeho španielskeho spisovateľa, ale aj deň smrti významného anglického básnika a spisovateľa Shakespeara. V roku 1995 bol 23. apríl vyhlásený organizáciou UNESCO za deň Kníh a autorských práv.

Naša hosťujúca škola mesiace dopredu pripravovala žiakov na oslavu tohto sviatku veľmi zaujímavým edukačným spôsobom rozvoja čitateľskej gramotnosti.

Súťaž, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci spočívala v tom, že španielske tímy žiakov mali pripraviť aktivity, pomocou ktorých vyjadria hlavný motív, príbeh, resp. posolstvo nejakej knihy. Pre žiakov si pripravili rôzne aktivity, ktoré boli vybraté z nejakej knihy, resp. boli inšpirované motívom knihy.

Vyvrcholením bola slávnostná cerémonia, kde učitelia španielskej školy ocenili najlepších realizátorov, čitateľov kníh a samozrejme aj našich žiakov, ktorí boli jeden celý týždeň začlenení do vzdelávacieho systému hosťujúcej španielskej školy.

Popoludňajší outdoorový vyučovací blok nechýbal ani počas posledného dňa mobility - navštívili sme Claramunt - jeden z pohraničiarskych hradov Katalánska, týčiaci sa na kopci priamo nad miestom nášho ubytovania. Prvé zmienky o tomto významnom historickom mieste regiónu siahajú do prvého tisícročia a prvoradou úlohou nielen tohto, ale aj ostatných hradov v okolí (je ich cca 25) bolo chrániť hranice Katalánska pred tzv. Saracénskymi (stredoveké pomenovanie pre Turkov a Arabov, resp. moslimov) útokmi. Dnes sú tieto strážne hrady prevažne v zrúcaninách, niektoré ale ostali v súkromných rukách potomkov pôvodných majiteľov a slúžia na obytné účely, tento konkrétne je dnes historickou národnou pamiatkou, t.j. je v správe štátu a vláda tento hrad v 90tych rokoch 20. storočia zrekonštruovala, aby slúžil ako turisticky a historicky zaujímavé miesto. Okrem výkladu, prehliadky a video projekcie sa žiaci oboznámili aj s históriou miestneho stavebného priemyslu. Tieto hrady sa stavali totiž dosť husto pri sebe a z travertínových tehál ťažených v miestnom regióne.

Po tejto záverečnej vzdelávacej aktivite a po návrate na ubytovacie zariadenie začalo "double B" - bilancovanie a balenie. Čaká nás už len cesta na Slovensko a veríme, že žiakom zostane po mobilite veľa pozitívnych skúseností, nových vedomostí a hlavne krásnych spomienok na vyčerpávajúci ale náročný týždeň v španielskych školských laviciach s novými spolužiakmi a kamarátmi... :)

O tom ako sa im celý týždeň pracovalo, aké benefity si odnášajú z tejto moblity sme sa ich opýtali v dotazníku, podľa ktorého takmer všetci zúčastnení žiaci uviedli, že mobilita v Španielsku splnila ich očakávania. Rovnako takmer všetci sa príprave venovali v dostatočnom časovom predstihu a všetci boli oboznámení s cieľmi mobility už pred jej uskutočnením.

V pridelených tímoch sa našim žiakom pracovalo dobre a za najlepšie v skupinovej práci považujú zlepšenie komunikačných a jazykových zručností, spoluprácu medzi členmi skupiny, viditeľné pokroky, či možnosť spoznávať nových ľudí. Na druhej strane za negatívum považujú komunikačnú bariéru, nakoľko časť španielskych žiakov malo nízku úroveň používania angličtiny, dokonca niektorí z nich vôbec nerozprávali anglicky. Naopak naši žiaci najčastejšie označili, že ich angličtina bola na dobrej úrovni a vedeli sa dorozumieť, resp. zistili svoje nedostatky, na ktorý odstránení musia ešte pracovať.

Teší nás, že naši žiaci si úplne, alebo čiastočne vedeli poradiť s každou problémovou situáciou počas práce na mobilite a úloha učiteľa pri skupinovej práci ich bavila a zvládli ju dobre.

Spolužiak/spolužiačka v tíme, kdeže pracovali v každom tíme dvaja slovenskí žiaci, boli pre nich oporou a navzájom si pomáhali a radili si. Všetci naši žiaci by sa chceli ešte zúčastniť mobility na zahraničnej škole najmä preto, že to pre nich predstavuje nielen možnosť spoznávania nových krajín, ich kultúr, histórie a odlišností, ale aj preto, že je to najlepší spôsob, ako zlepšovať svoje jazykové a komunikačné schopnosti a zručnosti.

Prečítané 69 krát