Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 24 apríl 2023 09:24

Erasmus+ Accreditation - Spanish mobility - DAY #4

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Predposledný deň žiackej mobility v katalánskej hostiteľskej škole v mestečku Capellades bol zároveň posledným vyučovacím dňom našich žiakov počas týždňa, v ktorom si mohli vyskúšať prácu učiteľa/učiteľky.

Žiaci počas týždňa odovzdávali vedomosti zahrnuté v slovenskom štátnom vzdelávacom programe svojim španielskym spolužiakom rovesníckym vyučovaním a tak sami mohli posúdiť, či je profesia učiteľa náročná, alebo ľahko zvládnuteľná. Dnešný deň bol v znamení ukončenia pripravenej robotickej výzvy, upevnenia získaných vedomostí aj z predmetov biológia a anglický jazyk a hodnotenia samotných žiakov - učiteľov.

Po absolvovaní štyroch vyučovacích hodín počas štyroch dni v troch triedach s rôznymi žiakmi, s rôznou úrovňou anglického jazyka a rôznymi skúsenosťami a zručnosťami v oblasti robotiky a programovania, ako aj ostatných predmetov zahrnutých do koncepcie STEM sa nakoniec tímom podarilo naplniť očakávané ciele, prejsť podľa zadaných inštrukcií všetkými základnými vrstvami Zeme modelovej robotickej podložky. Mnohé tímy s ľahkosťou zvládli robotickú misiu v predstihu a tak im naši "učitelia" trochu skomplikovali robotickú výzvu a novými pokynmi, náročnejším spôsobom programovania s vyšším nasadením senzorov a automatizácie celého procesu riešenia misie.

Ako sa našim žiakom darilo a ako naplnili profesijné ciele svojho pedagogického pôsobenia nám prezradili samotní španielski žiaci v záverečnom formatívnom hodnotení.
79% žiakov španielskej hosťujúcej školy uviedlo, že slovenskí žiaci boli vždy pripravení pomôcť a poskytli im jasné vysvetlenie preberaného učiva. Približne 68% španielskych žiakov ďalej uviedlo, že slovenskí žiaci zvládli všetky problémové úlohy vrátane rovesníckeho vyučovania s entuziazmom a rešpektovali každého a tak prispeli k vytvoreniu dobrej pracovnej atmosféry. Rovnaký počet španielskych žiakov ďalej uviedol, že v pozícii učiteľov si počínali slovenskí žiaci veľmi dobre a žiakov učili so záujmom a iniciatívou.

Popoludňajšie hodiny patrili opäť blokovému outdoor vyučovaniu, v ktorom nám hostiteľská škola pripravila zaujímavé hodiny fyziky, dejepisu a techniky v priestoroch starého vodného mlyna, ktorý niekoľko storočí slúži ako výrobňa papiera. Katalánsko patrilo medzi známych producentov ručne vyrábaného papiera, výroba bola zastúpená v mnohých regiónoch, kde bola vybudovaná špeciálna sieť vodných kanálov, ktoré poháňali vodné mlyny a ktoré sú dodnes súčasťou architektúry mnohých miest v regióne. V historickej budove mlyna a dnes aj papierenského múzea sa vyrába papier tradičným ručným spôsobom nie z dreva a celulózy, ale z prírodných textílií. Žiaci po oboznámení sa s technologickým postupom výroby, použitými strojmi, ktoré boli poháňané buď ručne, alebo využitím prírodných síl ako voda a vietor, si prešli všetky fázy výroby priamo vo fabrike a v závere si "handmade paper" vyrobili vlastnými rukami. Keďže výroba vo fabrike prebieha dodnes, zaujímavé bolo dozvedieť sa, kde všade sa dnes ručne vyrábaný textilný papier využíva. Špeciálnym druhom produkcie je napr. čokoládový papier, ktorý sa využíva v cukrárskom a gastro priemysle.

Prečítané 195 krát