Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 21 apríl 2023 04:56

Erasmus+ Accreditation - Spanish mobility - DAY #3

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Tretí deň v novom prostredí, v plnom pracovnom nasadení býva údajne najťažší a najkritickejší pre všetkých. Nás okrem predpoludňajšieho vyučovania na škole čakal aj popoludní outdoorový vzdelávací program, ktorého ústrednou témou bolo osídľovanie starého kontinentu a vyhynutie Človeka neandertálskeho (lat. Homo neanderthalensis).

Hlavnou náplňou dnešných STEM hodín bola spoločná tímová práca našich žiakov v roliach učiteľov a španielskych žiakov. Začali pracovať na splnení pripravenej robotickej výzvy. Úlohou španielskych žiakov s pomocou ich slovenských "učiteľov" bolo naprogramovať robotický model podľa vopred stanovených kritérií: spustenie programu pomocou senzora dotyku, pohyb robota do zemského plášťa, kde sme umiestnili predmet predstavujúci horninu a odtiahnuť ho do vrstvy Zeme, kde sa bežne nachádza. Pomocou senzora farby sa presunúť na koniec zemského plášťa a pokračovať do zemského jadra. Robotickú misiu mali žiaci ukončiť rýchlym návratom z horúceho zemského jadra do začiatočnej pozície. Ako mohla kompletná misia vyzerať, keďže mala niekoľko rôznych a rozdielnych možností riešenia, si môžete pozrieť vo videu jedného z tímov, ktorí ju riešili:

Tretí deň mobility bol pre našich žiakov, ale aj pre žiakov hosťujúcej školy náročný. Preto sme sa v našom formatívnom hodnotení hodiny zamerali na sociálne kompetencie učiacich sa žiakov a zvládnutie základných pravidiel pri práci v skupine. Približne 31% žiakov označilo, že sa stále snažili diskutovať o problematike počas tímovej práce. Približne 36% sa často zapájalo do diskusie a na druhej strane zrejme komunikačná bariéra spôsobila, že zriedkavo komunikovalo 17% žiakov a vôbec približne 16% žiakov, čo predstavuje 11 žiakov. Pozorne počúvali ostatných členov tímu vždy až 44 učiaci sa žiaci španielskej školy a veľmi často 20 žiakov. Až 30% žiakov sa zapájalo do riešenia problémových otázok svojimi myšlienkami a návrhmi a až 91% žiakov o názoroch a návrhoch svojich spolužiakov rozmýšlalo.

Zmyslom asertívnej kritiky je kritizovať názor, prácu a nie samotného človeka. S týmto postojom vždy súhlasilo približne 23% žiakov. Až 57% žiakov sa vyjadrilo, že ostatní členovia tímu vždy rešpektovali ich názor a až 70% označilo, že v tíme bol vždy rešpekt každého člena tímu. Približne 50% žiakov sa vždy pokúšalo v tímu nájsť spoločné riešenie problému a pri tomto vyjadrení ani jeden zo žiakov neoznačil možnosť nikdy. Na základe získaných údajov dotazníkového formatívneho hodnotenia môžeme konštatovať, že žiaci sa v tímoch vzájomne podporovali, menili si svoje úlohy a snažili sa rozprávať potichu tak, aby nerušili ostatné žiacke tímy.

Po skončení vyučovania v hosťujúcej škole nás čakalo "vyučovanie" v podzemných priestoroch priamo pod úrovňou budovy školy. Mestečko Capellades je jedným zo zoznamu nálezísk existencie človeka neandertálskeho - samostatného druhu Homo Sapiens, ktorý žil takmer v celej Európe a západnej Ázii a jeho pozostatky sa našli aj na území Slovenska, napr. v obci Gánovce.

Veľmi zaujímavé sú dnešné dohady o príčinach vyhynutia tohto druhu predchodcu človeka, keďže sa dnes vedú vedecké diskusie o tom, že v našich žilách dodnes koluje krv s DNA neandertálskeho človeka...

Sprievodca obrovského jaskynného komplexu, v ktorom Neandertálci žili nám svojím výkladom priblížil nielen spôsob života tohto predčloveka, ale aj postup archeologického výskumu v tejto katalánskej lokalite, ktorý pokračuje aj v súčasnosti. Následne nám prakticky ukázal, ako si predchodcovia dnešného človeka vyrábali svoje pracovné nástroje a hlavne, ako získavali svoju potravu. Naši žiaci si spôsoby lovu pračloveka mohli vyskúšať priamo na mieste a uznali, že nakŕmiť rodinu v praveku bola riadna fuška...

Prečítané 190 krát