Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 20 apríl 2023 08:34

Erasmus+ Accreditation - Spanish mobility - DAY #2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Žiaci si pomerne rýchlo museli navyknúť na podobné ranné vstávanie ako pred vyučovaním na našej slovenskej škole, len s tým rozdielom, že cesta do školy tento týždeň znamená cestovanie hromadnou španielskou dopravou - vlakom a busom, nakoľko v hornatej lokalite hostiteľskej školy je presun pešo takmer nemožný.

Celé predpoludnie žiaci absolvovali pripravené vyučovacie hodiny. Ústrednou témou STEM hodín prebiehajúcich počas týždňa sú vrstvy Zeme, ktoré naši žiaci vyjadrili pomocou troch farieb na vytvorených robotických podložkách, ktoré sme si so sebou na mobilitu do Španielska priniesli.

Cieľom dnešnej otvorenej STEM hodiny bolo S - Science, čiže objasnenie biologickej časti hodín - jednotlivých vrstiev Zeme. Naši "učitelia" mali k dispozícii nielen pripravený študijný materiál obsahujúci aj prekladový trojjazyčný slovník základných biologických pojmnov, ale aj interaktívne cvičenie na upevnenie získaných vedomostí. Dostupné na: https://learningapps.org/watch?v=pd0w74bqj23

V druhej časti hodiny bolo vyučovanie zamerané na programovanie a základné príkazy v aplikácii Programmer prioritne určenej na programovanie robotických modelov pomocou programovacích grafických blokov. Naši žiaci v role učiteľov názorne previedli žiakov hosťujúcej školy príkazmi určenými pre motory a pohyb a použitie senzorov a tak pripravili žiakov pre úspešné zvládnutie naplánovanej robotickej výzvy.

Formatívne hodnotenie druhého dňa mobility bolo zamerané na získanie okamžitej spätnej väzby o pokroku žiakov hosťujúcej španielskej školy v oblasti základov programovania a základných častí robotického modelu Lego Mindstorms EV3. Viac ako polovica žiakov (39 žiakov, 54%) vedia, ako premenovať inteligentnú kocku modelu samostatne a 28 žiakov (39%) by to zvládlo s pomocou svojich spolužiakov alebo učiteľov. S pomocou svojich spolužiakov alebo učiteľov vie 38 žiakov (53%) pripojiť motory a senzory a samostatne 31 žiakov (43%) a rovnako približne 96 % vie používať príkazy určené pre pohyb a motory buď s pomocou alebo bez nej.
Až približne 64% žiakov po realizácii robotických STEM hodín vie, ako pracuje dotykový senzor, až 95% pozná význam a funkciu senzora farby a približne 84% žiakov správne určilo, že ultrasonický senzor slúži na meranie vzdialenosti, v ktorej sa nachádza objekt od robotického modelu.

V poslednej otázke sme sa zamerali na celkový názor a určenie pokroku učiacich sa. Na meranie sme použili našim žiakom známy semafor, ktoré jednotlivé farby merajú pokrok žiakov vo vyučovaní. Zelená farba semafora predstavuje úroveň, kedy žiak pochopil všetko, čo sa naučil a je schopný svoje poznatky šíriť ďalej ostatným spolužiakom. Túto možnosť v dotazníku označilo približne 38% žiakov. Oranžová farba znamená, že žiak učivo viacmenej pochopil, avšak na upevnenie získaných poznatkov potrebuje viac praktických skúseností. Túto možnosť v našom formatívnom hodnotení označilo až približne 60% žiakov. Len necelé 3% žiakov označili ako svoju pocitovú farbu červenú, ktorá znamená, že vôbec nezvládli preberané učivo a nerozumejú mu.

Popoludňajší program počas celého týždňa je venovaný outdoor vzdelávacím aktivitám, počas ktorých žiaci využívajú miesta s historickým, kultúrnym či prírodným významom hostiteľskej krajiny ako jedinečné učebne a laboratória.

Naším dnešným cieľom bol horský masív Montserrat. Ten žiaci navštívili z dôvodu poznávania pôvodu horských masívov v Španielsku, ktorý je odlišný od vzniku pohorí na Slovensku. Ďalšími vzdelávacími cieľmi popoludňajšieho vyučovania boli vedomosti z dejepisu a biológie, nakoľko miesto nie je zaujímavé len z geologického aspektu, ale je bohaté na jedinečnú flóru a historické architektonické pamiatky a významné udalosti katalánskych dejín.

Montserrat nás privítal nevľúdnym počasím, dažďom a vetrom, preto sme vyučovanie začali nie v horskom masíve, ale v priestoroch kláštorného komplexu - významného pútnického a cirkevného miesta katolíckej cirkvy a kresťanstva. Jeho centrom je jednoloďová bazilika zo 16. storočia, v ktorej sa nachádza niekoľko kaplniek a výnimočný organ z 19. storočia, ktorý je jedným z najväčších v Európe. Má 4.230 píšťal a váži 12.000 kg.

Najväčšou atrakciou baziliky, kvôli ktorej sem prichádzajú tisíce turistov každý rok, je kaplnka Panny Márie nad hlavným oltárom. Socha Márie z Montserrat je okrem jej tváre, rúk a dieťaťa celá zo zlata. Vo svojej pravej ruke drží guľu, ktorá symbolizuje vesmír a podľa legendy, ak sa gule dotkne návštevník baziliky a praje si niečo dobré, želanie sa mu splní... Vyskúšali to všetci naši žiaci :-) Možno si niekto prial zlepšenie počasia, pretože sa umúdrilo a tak sme sa mohli vybrať do horského masívu učiť sa o pôvode hory a jej flóre.

Žiaci pracovali s elektronickými pracovnými listami pripravenými španielskymi pedagógmi, aplikáciami na rozlišovanie rastlín podľa ich častí a ich hlavnou učebnou pomôckou boli tablety iPad, ktoré sa v týchto náročných podmienkach výborne osvedčili. Vypracované pracovné listy žiaci odovzdávali cez tradičné prostredie učební G-Suite For Education - rovnakej školskej digitálnej platformy, ktorú využíva naša aj španielska škola.

Prečítané 397 krát