Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 18 apríl 2023 22:48

Erasmus+ Accreditation - Spanish mobility - DAY #1

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Prvýkrát do školy - do novej školy, partnerskej školy nášho akreditovaného projektu Erasmus+. Náš projektový tím žiakov dnes zažil menšie déjà vu, keď opäť po prvýkrát vstúpili do školy podobne ako pár rokov dozadu, keď boli prváčikovia.

Dnes ale prekročili prah španielskej školy ako skúsený tím, pripravený odovzdávať získané vedomosti svojim spolužiakom v Španielsku netradičným spôsobom vzdelávania - rovesníckym vyučovaním. Čakali ich prvé tri hodiny robotiky, biológie a geológie. Hodnotenie získaných vedomostí prebieha taktiež inovatívnym spôsobom - formatívnym hodnotením, ktoré dostáva aj na našich školách zelenú popri sumatívnemu, klasickému hodnoteniu známkami, ako ich poznáme doteraz.

Formatívne hodnotenie prvého dňa mobility po prvých troch úvodných hodinách, ktoré boli zamerané na všeobecné pravidlá práce v skupine, na STEM koncepciu, na základné časti robotického modelu Lego Mindstorms EV3 ukázalo, že zo 75 učiacich sa až 31 žiakov (41,3%) si myslí, že dokážu vysvetliť základnú myšlienku koncepcie STEM bez akejkoľvek pomoci a približne rovnaký počet - 35 žiakov (46,7%) s pomocou učiteľa alebo spolužiakov. 9 žiakov španielskej hosťujúcej školy sa v dotazníku vyjadrilo, že absolútne nevedia, o čom je STEM koncepcia vzdelávania, avšak predpokladáme, že dôvodom ich odpovede bola nižšia úroveň komunikácie v oficiálnom projektovom jazyku, v angličtine.

Až 64% učiacich sa predpokladá, že ovláda pravidlá tímovej práce, avšak na základe ich spätnej väzby potrebujú pomoc učiteľa alebo spolužiakov. 25 žiakov (približne 33%) si myslí, že vie vymenovať základné pravidlá tímovej práce bez akejkoľvek pomoci. Len dvaja španielski žiaci uviedli, že nerozumejú pravidlám práce v tíme, čo opäť predpokladáme, že spôsobila komunikačná bariéra.

Formatívne hodnotenie a sebareflexia žiakov, rovnako ako preberanie zodpovednosti za vlastné učenie sa, je súčasným trendom, ktorý postupne smeruje aj do oblasti základného školstva. Až 69 zo 75 opýtaných učiacich sa pochopilo základné princípy formatívneho hodnotenia, sú schopní to vysvetliť samostatne, prípadne s pomocou učiteľa.

V poslednej otázke nášho dotazníka sme sa opýtali zúčastnených učiacich sa na to, ako si užili prácu v tíme. Žiaci svoj postoj hodnotili stupnicou od 1 do 5, avšak známkovanie bolo v opačnom poradí. Najlepšou známkou bola 5, ktorú označilo 38,7%, čiže 29 žiakov, 4 označilo 30 žiakov (40%) a 3 13 žiakov, čo predstavovalo 17,3% učiacich sa. Traja žiaci podľa hodnotenia si vôbec neužili vrstovnícke vyučovanie počas prvého vyučovacieho dňa mobility. Dôvodom, ako uviedli ich vyučujúci bola slabšia uroveň komunikácie v anglickom jazyku.

Po vyučovaní na škole patrila druhá polovica dňa poznávaniu okolia školy a katalánskeho mesta Capellades. Žiaci v sprievode kolegu - pedagóga zo španielskej školy absolvovali prvú outdoor hodinu regionálnej výchovy, keď sa neformálnou formou oboznámili s dominantami mesta, jeho históriou, osídlením a zaujímavosťami. Dozvedeli sme sa napr., že toto malé mestečko je stredobodom záujmu filmárského a reklamného priemyslu pre svoje unikátne historické priemyselné budovy, ktoré dnes využívajú najväčšie hollywoodske filmárske štúdia na nakrúcania historických scén svojich filmov.

V závere dňa sme ešte nazreli do tréningovej činnosti miestneho hokejového klubu. Náš sprievodca, učiteľ z hosťujúcej školy, ktorý u nás na Slovensku absolvoval dvojtýždňovú stáž, zažil atmosféru hokejových zápasov na Slovensku a chcel nám názorne ukázať, že aj futbalová krajina Španielsko žije hokejom... Lenže v trochu inej forme, ako ho poznáme... Žiaci spoznali pravidlá športu, ktorý na Slovensku vôbec neexistuje, keďže je to neľadová verzia hokeja iná ako floorball, či pozemný hokej. Roller hockey (quad) je šport, ktorý je populárny najmä v Latinskej Amerike, Španielsku, Portugalsku a Taliansku. "Korčuľuje" sa na klasických oldschool roller skate korčuliach a nie na súčasných inline jednoradových kolieskových korčuliach. Na rozdiel od klasického hokeja sa roller hokej hrá na polčasy - 2x25 minút a aj keď je u nás neznámym športom, tu v Španielsku má niekoľko oficiálnych súťaží - líg a venujú sa mu aj žiaci hosťujúcej školy. Vyskúšali si ho aj naši žiaci... Ich zhrnutie dňa si môžete pozrieť vo videoblogu:

Utorok bude pre našich žiakov ešte náročnejší - okrem predpoludňajšieho vyučovania ich čakajú outdoor hodiny v najlepšej učebni biológie - jedinečnom prostredí horského masívu Montserrat.

A ešte ukážka podporných digitálnych materiálov, ktoré používajú žiaci počas hodín:

Prečítané 399 krát