Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 06 október 2021 21:23

Let's talk STEM v 5. ročníku - Európsky deň jazykov 2021

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Let's talk STEM bola jedna z oficiálne registrovaných aktivít Európskeho dňa jazykov, ktorú sme realizovali minulý týždeň počas hodín anglického jazyka a biológie.

Ústrednou metódou, ktorú sme využili, bola práve metóda STEM, ktorá nám umožňuje medzipredmetové prepojenie biológie, anglického jazyka, matematiky a informatiky s plným využitím moderných IKT zariadení a LEGO robotických súprav, ktorými je naša škola už niekoľko rokov vybavená a to na rôznych úrovniach obtiažnosti.

A práve základné edukačné robotické LEGO stavebnice sme využili v 5. ročníku.

WeDo 2.0 robotické súpravy sa stali spolu s iPadmi našimi hlavnými materiálnymi pomôckami, prostredníctvom ktorých žiaci objavovali nielen vzájomný vzťah medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, využívali ich ako elektronické čítačky, ale najmä poskytli vhodné programovacie prostredie pre získanie základov robotiky a programovania a podporili rozvoj bádateľského myslenia, skupinovej spolupráce a vzájomného rešpektu. Vyučovacie hodiny prebiehali výlučne v anglickom jazyku a žiaci si tak rozšírili slovnú zásobu z biológie a programovania. Veríme, že touto gamifikáciu a netradičným spôsobom vyučovania, ktorý budeme postupne začleňovať nielen do hodín anglického jazyka a biológie sa budú žiaci tešiť na týždeň hodín angličtiny metódou STEM v našej robotickej učebni.

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/24555/Country/SK/q/Let/language/en-GB/Default.aspx

Prečítané 361 krát