Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

 Mgr. Jana Lukáčová

Mgr. Jana Lukáčová

nedeľa, 25 jún 2023 15:48

Prvé miesto opäť naše!

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje ( od roku 2013) v Prešove.

nedeľa, 02 apríl 2023 17:02

Výsledky okresného kola Pytagoriády

Pytagoriáda -  matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo 1. kolo súťaže o najlepšieho riešiteľa matematických príkladov v triede.

piatok, 11 november 2022 09:42

Týždeň vedy a techniky žiakov 4.D

Dňa 9.11. 2022 sme sa my, žiaci 4.D, zúčastnili Týždňa vedy a techniky na SOŠ polytechnickej v Humennom.

piatok, 25 marec 2022 14:02

Logická olympiáda 2022

Tak ako minulé roky aj tento rok sa naši žiaci dňa 16. marca 2022 zúčastnili školského kola LOGICKEJ OLYMPIÁDY.

V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa naši najúspešnejší  matematici zo školských kôl zúčastnili obvodného kola Pytagoriády – matematickej súťaže a dosiahli vynikajúce výsledky.

nedeľa, 31 marec 2019 22:38

Prvé priečky opäť naše!

20. marca 2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnil 7. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády, ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska.

utorok, 12 marec 2019 14:25

Logická olympiáda 2019

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 7. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2019 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.

Dňa 12. a 13.decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže - PYTAGORIÁDY.

Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo CELOSLOVENSKÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Strana 1 z 4