Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 25 marec 2022 14:02

Logická olympiáda 2022

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Tak ako minulé roky aj tento rok sa naši žiaci dňa 16. marca 2022 zúčastnili školského kola LOGICKEJ OLYMPIÁDY.

Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole.

Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:
kategória A pre žiakov 1. - 4. ročníka
kategória B pre žiakov 5. - 9. ročníka

V školskom kole v kategórii A súťažilo spolu 50 žiakov a v kategórii B 58 žiakov. Žiaci riešili 14 úloh zo štyroch oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok a verbálne myslenie.                    Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 8 bodov. Hlavným kritériom pre určenie poradia úspešných riešiteľov bol súčet bodov za vyriešené úlohy. Pri rovnosti bodov rozhodoval počet vyriešených dvojbodových úloh. Posledným kritériom bol počet bodov za ušetrený čas - za každú ušetrenú 1 minútu do konca časového limitu (t. j. do 40 minút) získal úspešný riešiteľ 1 bod navyše.

Najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2022. (podrobnejšie informácie na stránke http://www.logickaolympiada.sk/lo-2022.html).

VÍŤAZI ŠKOLSKÉHO KOLA:

Kategória A:
Matej Kalanin   4.A                 17 bodov
Hana Macková  4.A                15 bodov
Anna Mária Šepeľová 4.A     15 bodov

Kategória B:
MarekHuray  7.A                    17 bodov
Ján Katkovčin  9.A                17 bodov

VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!

Prečítané 360 krát