Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 03 jún 2024 08:23

Celoslovenské finále logickej olympiády 2024

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 15. apríla 2024 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 12. ročník celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa uskutočnili v apríli 2024, kde bolo zaregistrovaných takmer 2700 žiakov z celého Slovenska.Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie. Víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.                                                                            V školskom kole zvládlo našich 51 žiakov z I. stupňa a 61 žiakov z II. stupňa  úlohy zamerané na logiku úspešne a takmer všetci boli úspešní. Do celoslovenského kola postúpili z I. stupňa Dávid Capcara, Matúš Gavaľa a z II. stupňa Richard Šepeľa a Marek Huray, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov.

A ako uspeli v tvrdej konkurencii na celoslovenskom kole?
Spomedzi  viac ako 200 finalistov z celého Slovenska intelektovo nadaných žiakov, ktorí postúpili do celoslovenského finále Logickej olympiády obsadili naši žiaci:

RICHARD ŠEPEĽA – 5.miesto                                                                                                                                                                                                                                            HURAY MAREK – 11. miesto                                                                                                                                                                                                                                    CAPCARA DÁVID - 22. miesto                                                                                                                                                                                                                                         GAVAĽA MATÚŠ - 52. miesto

Všetkým štyrom finalistom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a nášho mesta!

Prečítané 140 krát