Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 31 marec 2019 22:38

Prvé priečky opäť naše!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

20. marca 2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnil 7. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády, ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska.

Víťazi školských kôl, do ktorých sa zapojilo 2400 žiakov, zabojovali na pôde Prešovskej univerzity s veľkým množstvom finalistov z celého Slovenska. Do Prešova prišlo 131 detí z 28 miest i obcí z celého Slovenska.                                                                                                                                                                                                                                                                         Keď dozneli úvodné príhovory, odštartovalo testovanie. A to v kategórii A, ktorú predstavovali žiaci 1. až 4. ročníka a kategórii B, čo boli žiaci, navštevujúce 5. až 9. ročník. Úlohy pokrývali logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie a boli zostavené tak, aby pokryli čo najširší záber logického myslenia. Ide o úlohy na matematickú inteligenciu, verbálne úlohy, ale aj 3D a 2D úlohy na predstavivosť. Dokopy žiaci riešili 20 úloh, v každom vyše hodinovom bloku desať.

Našu školu a aj naše mesto úspešne  reprezentovali  a spravili nám veľkú radosť finálisti školského školského kola:
FILIP LUKSAJ - 1. miesto
MAREK HURAY – 12.miesto
DOMINIK LUKSAJ – 19. miesto
ALŽBETA DIRBÁKOVÁ – 16. miesto.

(podrobnejšie informácie na stránke http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2019.html?fbclid=IwAR3krM2J0XJxbS816OdBGiDtE59gwKrqbhZ4ZnNbpLTjGwMqxfpk-6S7iL8)

Všetkým štyrom finalistom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a nášho mesta!

Prečítané 864 krát