Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 12 marec 2019 14:25

Logická olympiáda 2019

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 7. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2019 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.

Súťaž má 2 kolá – školské a celoštátne, pričom súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:
kategória A pre žiakov 1. – 4. ročníka
kategória B pre žiakov 5. – 9. ročníka

V školskom kole  v kategórii A súťažilo spolu 51 žiakov a v kategórii B 65 žiakov. Žiaci riešili 15 úloh zo štyroch oblastí: matematický - priestorový - logický úsudok a verbálne myslenie. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal minimálne 8 bodov. Hlavným kritériom pre určenie poradia úspešných riešiteľov bol súčet bodov za vyriešené úlohy. Pri rovnosti bodov rozhodoval počet vyriešených dvojbodových úloh. Posledným kritériom bol počet bodov za ušetrený čas - za každú ušetrenú 1 minútu do konca časového limitu (t. j. do 40 minút) získal úspešný riešiteľ 1 bod navyše.
Dvaja najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať 20. marca 2019 v Prešove (podrobnejšie informácie na stránke http://www.logickaolympiada.sk/lo-2019.html).

VÍŤAZI ŠKOLSKÉHO KOLA:
 Kategória A:   
 1. miesto Filip Luksaj 4.A
 2. miesto Marek Huray 4.A
 Kategória B:   
  1. miesto  Dominik LUKSAJ 7.A
  2. miesto  Alžbeta DIRBÁKOVÁ  9.A
VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

Prečítané 926 krát