Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 14 marec 2019 20:16

Ocenenie Európskej komisie pre našu školu

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V októbri tohto školského roku sme sa zaregistrovali do podujatia v rámci Európskeho týždňa programovania a vďaka aktivite rodičovského združenia pri ZŠ Dargovských hrdinov získala naša škola finančný grant od Nadácie Pontis, ktorý sme využili na nákup dvoch robotických súprav Lego WeDo 2.0.

Vďaka nim sa nám úspešne podarilo implementovať do hodín nielen informatiky, ale aj biológie a anglického jazyka metódu STEM, ktorá je v súčasnosti poprednou metódou využívajúcou medzipredmetové prepojenie. Práve informatika, ktorej obsahovou náplňou je aj programovanie, je najvhodnejším predmetom, v ktorom sa dá naplno rozvíjať uvedená metóda, spájajúca prírodné vedy, techniku a techológiu, umenie, dizajn a matematiku.

Podujatie s názvom We do with WeDo vytvorilo priestor, v ktorom sme mohli predstaviť žiakom programovanie formou hry a tak poukázať na skutočnosť, že programovanie je zábavné a naplno podporuje využívanie detskej kreativity, sebarealizácie a predstavivosti.

Naše podujatie získalo ocenenie Európskej komisie v rámci 2018 EU CODE WEEK 4 ALL CHALLENGE a po splnení náročných kritérií, medzi ktoré patrilo aj šírenie myšlienky programovania nielen v našej krajine, ale aj v zahraničí, získala naša škola certifikát excelentnosti teda výnimočnosti, za čo patrí poďakovanie predovšetkým zúčastneným žiakom, ktorí preukázali svoje schopnosti a zručnosti a v pomerne krátkom časovom období získali základy programovania a zároveň prostredníctvom P2P vyučovania tieto získané vedomosti odovzdali aj svojim mladším spolužiakom.

Prečítané 634 krát