Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

utorok, 17 máj 2022 21:59

Prváci vytvorili lapbooky

Viete čo je lapbook? Je to tematická kniha, ktorú žiak spracuje. Je to skvelý spôsob, ako spolu v škole strávime čas a zároveň sa učíme. Žiaci 1.A začali pracovať na svojich knižkách približne pred dvomi mesiacmi.

Mobilita projektu Erasmus+: Malí programátori v Trutnove pokračovala v stredu celodenným výletom. Lanovka ich vyviezla na najvyšší vrch v Krkonošiach - Snežku. Žiaci tu zbierali fotografický materiál, potrebný pri vytváraní záverečných výstupov mobility. Vďaka V. Fišerovi sa rýchlo presunuli na ďalšie nádherné miesto - Adršpašské skaly.

štvrtok, 05 máj 2022 05:17

Mobilita Erasmus+: Malí programátori

V dňoch od 01. 05. 2022 do 06. 05. 2022 prebieha v ZŠ Komenského v Trutnove  mobilita projektu Erasmus+: Malí programátori. Tejto krátkodobej výmeny skupín žiakov v Českej republike sa zúčastňujú žiaci 5.A našej školy pod dohľadom pedagógov Mgr. Čepová a Mgr. Meňoščíková. Vzdelávacie podujatie je zamerané hlavne na konštruovanie a programovanie  zostrojených objektov Lego Boost a Lego WeDo 2.0.

nedeľa, 24 apríl 2022 22:53

Deň Zeme v 1.A

V piatok 22. 4. 2022 pri príležitosti Dňa Zeme sme v spolupráci s rodičmi žiakov 1.A zorganizovali prehliadku spojenú s prezentáciou vlastných eko modelov, vytvorených z odpadových materiálov. Žiaci predviedli úžasné výtvory, mohli sme obdivovať aj zaujímavé pokrývky hlavy. A aj keď bola táto aktivita dobrovoľná, zaujala tak, že sa zapojil každý. Žiaci využili akýkoľvek odpadový materiál - igelitové tašky, sáčky, noviny, časopisy, rolky z toaletného papiera, kartón, plastové fľašky, vrchnáky....čokoľvek.

pondelok, 28 marec 2022 08:48

Prváci hrajú šach

V tomto školskom roku sa žiaci 1.A stretávajú v poobedňajších hodinách na šachovom krúžku. Počas tohto školského roka sa oboznamujú so základmi tejto strategickej hry. Prváci sa oboznámili s orientáciou na šachovnici, s hracími kameňmi – figúrkami a ich využitím na hracej ploche, o tom, ako sa majú pri hraní šachu správať a samozrejme o taktike a stratégii. Svoje vedomosti stále zdokonaľujú samotnou hrou, ale aj riešením rôznych diagramov počas krúžku. Už teraz sa tešia na svoj prvý školský šachový turnaj, ktorý pripravujeme v apríli. Zapojiť sa môžu žiaci z 1., ale aj 2. stupňa.

nedeľa, 27 marec 2022 10:09

Jarná kampaň eTwinning 2022

Tento rok Jarná kampaň objasňuje niektoré relevantné témy súvisiace s výročnou témou, ako je udržateľný rozvoj, inklúzia, kreativita, učitelia ako tvorcovia vzdelávania, nové vzdelávacie prostredia a zmiešané vzdelávanie. Je zameraná tak na nováčikov, ako aj na existujúcich účastníkov programu eTwinning, ktorí dostanú inšpiratívne zdroje o tom, ako podporovať inkluzívne a udržateľné školy. Medzi aktivity počas kampane patrí: Interaktívna mapa.

streda, 09 marec 2022 05:22

Spolupráca škôlkarov s prvákmi

Žiaci 1.A triedy zo ZŠ Dargovských hrdinov  spolupracujú so škôlkarmi z MŠ Štefánikova v Humennom.

nedeľa, 27 február 2022 21:22

Prváci realizujú medzinárodný projekt

Žiaci 1.A triedy v tomto školskom roku realizujú medzinárodný projekt Just a few friends... Pár přátel stačí mít... Partnerskými školami sú dve školy z Českej republiky a jedna zo Slovenska. Pomocou čítania knihy Obr Dobr (Môj kamoš obor) si žiaci budú rozvíjať čitateľské zručnosti, pri práci na rôznych sprievodných aktivitách (kvízy, hádanky) budú rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Pretože kniha je o priateľstve, pomocou rôznych ďalších aktivít rozvíjajú  sociálne zručnosti, komunikáciu a vzájomnú spoluprácu. 

štvrtok, 17 február 2022 09:49

Originálne presýpacie hodiny prvákov

Jedným z cieľov vyučovacích hodín prvákov v predmete prvouka je aj zostrojenie presýpacích hodín a ich pozorovanie.

streda, 16 február 2022 13:42

A karneval aj u žiakov 1.A

Dňa 10.2. sa v 1.A triede konal karneval. Žiaci si už v predchádzajúci deň vyzdobili triedu a pripravili masky. Vo štvrtok sa vo svojej triede už počas veľkej prestávky prezliekli do kostýmov.

Strana 6 z 34