Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 28 jún 2023 15:23

Školské kolo šachového turnaja

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 18. 05. 2023 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja. Turnaj žiakov 1. aj 2. stupňa prebiehal pod dohľadom p. učiteľky Čepovej, Lukáčovej a tiež žiaka Alexandra Krišku zo 6.A triedy.

Turnaja sa zúčastnilo 24 žiakov 1. aj 2. stupňa. Svojou hrou prekvapili druháci, ktorí túto skvelú hru zaradili do vyučovania a tiež ju využívali počas  krúžkovej činnosti. Žiaci si spolu s chuťou zahrali, vzájomne sa inšpirovali a povzbudzovali. Tí najlepší postúpili na okresné kolo Humenskej šachovej ligy. No a celkoví víťazi turnaja:

  1. miesto: Ivan Micaj, 5.B
  2. miesto: Samuel Fejko, 9.A
  3. miesto: Ema Fejková, 2.A

Záujem o školské kolo malo viac žiakov, avšak z kapacitných dôvodov sa 1. kola nemohli zúčastniť. Pani učiteľky pre týchto žiakov pripravili 2. kolo dňa 19.06.2023.

Prečítané 939 krát