Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

HNTV odpublikovala pekný príspevok o ich návšteve Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Tretiaci k nim prišli na návštevu do výroby.

pondelok, 20 máj 2024 20:12

Nálepka mesta Humenné

Turistické informačné centrum Humenné vo februári vyhlásilo zaujímavú súťaž pod názvom Nálepka pre turistov.

nedeľa, 19 máj 2024 15:49

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 4

Vyučovanie na ZŠ Alšova v Kopřivniciach preverilo počas mobility Erasmus+ skvelé výkony našich tretiakov a štvrtákov na hodinách anglického jazyka. Na hudobnej výchove si vyskúšali hru na BoomWhackers, na čítaní vytvorili česko - slovenskú mapu vizitiek jednotlivých žiakov a na informatike opäť programovali.

nedeľa, 19 máj 2024 15:46

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 3

Mobilita Erasmus+, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie akreditovaného projektu č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119, pokračovala v stredu pre žiakov pútavým vyučovaním.

nedeľa, 19 máj 2024 15:42

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 2

Mobilita Erasmus+ v meste Kopřivnice pokračovala v utorok. So žiakmi 5.A tamojšej partnerskej školy sme navštívili Dolní Vítkovice. Oblasť sa stala v roku 2002 národnou kultúrnou pamiatkou. Priemyselný areál s vysokými pecami slúžil 170 rokov pri výrobe železa. V areáli je vytvorená interaktívna expozícia s názvom Velký svět techniky Ostrava. Tretiaci a štvrtáci našej školy hravou formou objavovali zaujímavosti vedy a techniky.

nedeľa, 19 máj 2024 15:36

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 1

Žiaci 3.A a 4.A triedy sa minulý týždeň zúčastnili mobility Erasmus+ v meste Kopřivnice, ktoré sa nachádza na severe Moravy. Našich žiakov čakali aktivity zamerané na využívanie rôznych inovatívnych metód a foriem vyučovania, najmä STEM koncepcie, jazykového vyučovania CLIL prepojeného s využitím informačných technológií, formatívneho hodnotenia ako aj tímovej práce v medzinárodných skupinách.

utorok, 30 apríl 2024 21:21

Mobilita tretiakov a štvrtákov v ČR

V nedeľu vo večerných hodinách vyrazili žiaci 3.A a 4.A na mobilitu do čarokrásnej prírody Krkonoš v meste Trutnov.

utorok, 23 apríl 2024 19:49

Vyučovanie s Logiformes a Perinbabou

V Základnej škole Dargovských hrdinov 19 sme mali vzácnu návštevu - PaedDr. Ľuboša Lukáča PhD, zakladateľa celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Nadaným žiakom sa venuje už 19 rokov. V školách sa realizuje jeho program, napríklad Logická olympiáda – celoslovenská súťaž intelektovo nadaných žiakov, Logické sústredenia, súťaž Fotografia očami detí, Malá Logická Olympiáda, mimoškolský projekt zameraný na nadaných žiakov základných škôl Klub nadaných detí a mnoho iných...

nedeľa, 21 apríl 2024 20:48

Vesmír očami Evky

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Tak tomu bolo aj v tomto školskom roku.

V mesiacoch apríl a máj sa uskutočnia dve mobility akreditovaného projektu Erasmus+ v Českej republike. Zúčastnia sa ich žiaci 1. stupňa - žiaci 3.A a 4.A. Keďže jedným z cieľov mobilít bude aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania, účastníci týchto mobilít sa počas týchto mesiacov usilovne pripravujú.

Strana 1 z 34