Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 24 september 2023 21:51

Outdoorové vzdelávanie v zahraničí

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V dňoch od 6.8.2023 – 12.8.2023 sa učiteľky 1. stupňa Mgr. Bacáková Slávka a Mgr. Čepová Ivana zúčastnili mobility Erasmus+ na Korfu. Kurz bol zameraný na zlepšenie znalostí medzikultúrnej komunikácie v anglickom jazyku.

Vzdelávali sme sa vďaka projektu Erasmus+ 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119, ktorý je financovaný Európskou úniou. Prvý deň sme začali vzájomným predstavením sa formou pojmovej mapy – každý postupne napísal na tabuľu 3 kľúčové slová o sebe a odpovedal na otázky, ktoré mu na dané slová kládli ostatní členovia skupiny. Tak sme sa o sebe dozvedeli základné informácie. Skupinu tvorilo 7 členov z rôznych krajín – z Poľska, Česka, Talianska a Slovenska. Po vzájomnom predstavení sa nasledovala prehliadka blízkeho okolia s prezentáciou histórie ostrova Korfu – pevnosť Fortress, časť „starého mesta“ a súčasné mesto.

Ďalšie dni v škole boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Naša lektorka Kasia Lechowska uprednostňovala outdoorové vzdelávanie, preto sme každý deň absolvovali vyučovacie hodiny vždy mimo školy a vždy na iných miestach – v parku, v záhrade, na pobreží,... Precvičovali sme si komunikáciu v rozhovoroch, hraním rolí v simulovaných situáciách či prácou s rôznymi zaujímavými textami. Spestrením boli aj knihy, ktoré sme v rámci vyučovania dostali od lektorky (každý deň inú). Našou úlohou bolo prečítať si ich (vo voľnom čase po skončení vyučovania) a potom ich odprezentovať ostatným členom skupiny. Posledný deň sme mali záverečnú aktivitu – naše školské aktivity a aktivity vo voľnom čase. Lektorka nás rozdelila do dvoch skupín a vytvárali sme v skupinách plagáty, ktoré sme si potom vzájomne odprezentovali. Bola to krásna aktivita na záver kurzu. Naše poďakovanie patrí i našej lektorke Kasii Lechowskej, ktorá bola plná elánu a jej hodiny vonku boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Ďakujeme.

Autor článku: Mgr. Bacáková Slávka

Prečítané 578 krát