Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

 Mgr. Jana Lukáčová

Mgr. Jana Lukáčová

Dňa 15. apríla 2024 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 12. ročník celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

nedeľa, 25 jún 2023 15:48

Prvé miesto opäť naše!

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje ( od roku 2013) v Prešove.

nedeľa, 02 apríl 2023 17:02

Výsledky okresného kola Pytagoriády

Pytagoriáda -  matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo 1. kolo súťaže o najlepšieho riešiteľa matematických príkladov v triede.

piatok, 11 november 2022 09:42

Týždeň vedy a techniky žiakov 4.D

Dňa 9.11. 2022 sme sa my, žiaci 4.D, zúčastnili Týždňa vedy a techniky na SOŠ polytechnickej v Humennom.

piatok, 25 marec 2022 14:02

Logická olympiáda 2022

Tak ako minulé roky aj tento rok sa naši žiaci dňa 16. marca 2022 zúčastnili školského kola LOGICKEJ OLYMPIÁDY.

V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa naši najúspešnejší  matematici zo školských kôl zúčastnili obvodného kola Pytagoriády – matematickej súťaže a dosiahli vynikajúce výsledky.

nedeľa, 31 marec 2019 22:38

Prvé priečky opäť naše!

20. marca 2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnil 7. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády, ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska.

utorok, 12 marec 2019 14:25

Logická olympiáda 2019

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 7. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2019 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.

Dňa 12. a 13.decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže - PYTAGORIÁDY.

Strana 1 z 4