Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Administrátor

Administrátor

Znenie celého rozhodnutia:

štvrtok, 22 december 2022 11:56

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 21. 12. 2022 sa v telocvični našej školy uskutočnil Vianočný turnaj v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ Dargovských hrdinov. Spolu sa prihlásilo 11 chlapcov a 3 dievčatá.

pondelok, 31 október 2022 10:33

Child rights#4 - Right to have a family - Italy

Detské práva v digitálnych príbehoch - právo na rodinu

pondelok, 31 október 2022 10:22

Child rights#3 - Right to opinion - Portugal

Detské práva v digitálnych príbehoch - právo na názor

Detské práva v digitálnych príbehoch - každý musí poznať detské práva

pondelok, 31 október 2022 10:01

Child rights#1 - Right to play - Slovakia

Detské práva v digitálnych príbehoch - Právo na hru

Dňa 31. 08. 2022 sme oficiálne ukončili projekt programu Erasmus+ "Detské práva v digitálnych príbehoch", na ktorom naša škola v pozícii koordinátora spolupracovala tri roky s partnerskými školami v Grécku, Portugalsku a Taliansku.

V auguste 2022 sme ukončili implementáciu dopytovo - orientovaného projektu Znevýhodnení nie sú v nevýhode riešeného v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 - V základnej škole úspešnejší II.

utorok, 13 september 2022 06:20

Ponuka záujmových útvarov na našej škole

Vážení rodičia, v týchto dňoch žiaci dostali vzdelávacie poukazy na školský rok 2022/2023. 

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Druhé naše outdoorové dejepisno-geologické vyučovanie realizované v rámci projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu sme absolvovali v okrese Medzilaborce.

Strana 5 z 31