Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 03 jún 2021 21:04

O prírode v prírode

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Príroda je výborný učiteľ, nám, ľuďom, ponúka dokonalú učebňu, učebnicu a najmä materiál na štúdium a vzdelávanie. Platí to najmä v predmete biológia. Učiť sa vonku vlastným pozorovaním si vyskúšali naši piataci počas hodiny zameranej na hmyz a bezstavovce vo vode a v jej blízkom okolí.

Výnimočná lokalita našej školy a blízkosť vodného toku volajú po outdoorových hodinách biológie a konečne aj počasie praje vyučovaniu v prírode pod šírou oblohou. 

Cieľom hodiny bolo pozorovať skutočný život živočíchov v teréne a tak si upevniť poznatky získané ešte počas dištančného vzdelávania. Počasie nám prialo a tak sme sa mohli po dlhom čase so žiakmi, vybavenými sieťkami na odchyt hmyzu a nádobami s lupou, vybrať na outdoorovú hodinu biológie mimo školských múrov.

V úvode hodiny žiaci sa žiaci rozdelili do piatich skupín. Najprv do pripravených pracovných listov zaznamenali, zakreslili, resp. zapísali svoju predstavu o živočíchoch v blízkosti vody a vo vode. A potom sa pustili do samotného lovu, ktorý bol nad očakávanie úspešný. Medzi úlovkami boli korčuliarky, vážky, či tzv. "vodné blchy". Svoje "úlovky" žiaci pozorovali, skúsili určiť a pomenovať a nakoniec zakreslili do pracovného listu. Zistenia a nové poznatky zdieľali s ostatnými skupinami. Po pozorovaní a zázname vypustili bezstavovce opäť do prírody.

V závere hodiny si žiaci porovnali svoje predpoklady o tom, kto vo vode žije s tým, čo skutočne objavili, zistili a naučili sa.

Prajeme si, aby počasie prialo aj najbližšie dni a o týždeň sme sa opäť mohli vyberať do našej prírodnej učebne. Našim cieľom bude odber vzoriek vody z rieky Laborec, aby sme sa pozreli aj na mikrosvet vo vode a zároveň sa zameriame aj na flóru v oblasti vodných tokov a okolitých lúk.

Prečítané 648 krát