Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 30 máj 2017 21:53

Úvodný 1. ročník Finančnej olympiády

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Rozumiete peniazom, viete ich správne používať, viete si zostaviť osobný rozpočet, poznáte bankové produkty a služby poisťovní, viete sa zorientovať v pokladničnom bločku? Naši žiaci sa na tieto otázky pokúsili zodpovedať v školskej súťaži.

Dňa 25. mája 2017 sa stretli prihlásení zástupcovia tried 4. – 8. ročníkov v školskej jedálni na úvodnom 1. ročníku Finančnej olympiády, ktorú pre nich pripravili pani učiteľky Mgr. Ľubomíra Kucerová a RNDr. Jana Balážová. Dvaja prípadne traja spolužiaci z jednej triedy dostali svoju prvú úlohu hneď po príchode. Rozdeliť sa do farebne označených päťčlenných družstiev. V každom z ôsmych družstiev súťažil jeden štvrták, piatak, šiestak, siedmak a ôsmak. Po úvodnom predstavení sa pustili do súťaženia. Prvé kolo pozostávalo z piatich úloh vekovo primeraných jednotlivým súťažiacim, akurát si ich v družstve museli rozdeliť a každý za seba vyriešiť. Mali pomôcť Lukášovi zostaviť osobný rozpočet, poradiť rodine Stredových ako zostaviť rodinný rozpočet a ušetriť na dovolenku, vybrať rodine Sobotových najvýhodnejšiu banku na uloženie úspor. Praktické zručnosti si zmerali v druhom a treťom kole. V časovom limite mali poskladať rozložené perá, čím si vyskúšali svoju manuálnu zručnosť a ako v praxi funguje kusová výroba. Mladší v tíme mali zas správnou farbou vymaľovať eurobankovky a euromince. O tom, že žiaci poznajú krajiny, kde sa platí eurom svedčili správne doplnené slepé mapy v poslednom štvrtom kole. Ďalšími praktickými úlohami boli správne vyplnenie poštovej poukážky na zaplatenie obedov, rozhodnutie o najlacnejšom nákupe vyhľadávaním tovarov v reklamných letákoch, vypočítanie správnej sumy za obed celej rodiny v Pizzatérii a správne zodpovedanie na otázky týkajúce sa pokladničného bločku, s ktorým sa každodenne stretávajú.

Naši žiaci ukázali, že vedia spolupracovať, poradiť si a pomôcť ak treba. Víťazstvá boli nakoniec tesné. S počtom 49 bodov na treťom mieste sa umiestnilo oranžové družstvo v zložení: Švigárová Ema 4.A, Gajdošová Ema 5.C, Sokolovičová Sára 6.B, Dudová Diana 7.A a Kudláčová Karin 8.A.

Druhé miesto so ziskom 50 bodov získalo žlté družstvo : Semko Lukáš 4.B, Bodnárová Nina 5.C, Doležalová Kristína 6.C, Maďarik Timotej 7.C a Lopata Daniel 8.A.

Na prvom mieste s počtom bodov 52 sa umiestnilo modré družstvo: Procházková Hana 4.D, Ľaľová Klaudia 5.A, Greňo Pavol 6.A, Krško Jakub 7.B a Telepun Alex 8.B.

Ako odmenu si všetci účastníci odnášali čokoládové euromince a víťazi aj diplomy. Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za preukázané vedomosti a tešíme sa na 2. ročník FiO. Úlohy zo súťaže budú zverejnené na nástenke FG pri kabinete matematiky.

Prečítané 1363 krát