Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 17 máj 2017 18:17

Hodina v archíve

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Viete, čo je archív? Predsa miesto, kde sa uchovávajú listiny, ktoré sú dôležitým historickým prameňom pre prácu bádateľov, ale aj súkromných osôb. Malými bádateľmi sa stali aj žiaci 6.a triedy, ktorí 17. mája navštívili okresný archív.
Jeho presný názov je: Štátny archív MV SR, štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Humenné. Vedúcou pracoviska je Mgr. Mária Novosadová, PhD, naša bývalá učiteľka dejepisu.

Pracovník archívu sa volá archivár. Je to človek, ktorý študuje dodané materiály z jednotlivých úradov, škôl a podobne. Nie všetky sú zaevidované v archívnej pomôcke. Archivár vyberá iba tie, ktoré majú historickú hodnotu, teda sú vhodné na archívne uloženie.  Ukladá ich do archívnej škatule v chronologickom poradí. Škatuľu označí názvom inštitúcie, druhom materiálu, rokom a uloží do priestorov, ktoré sa volajú depoty. Archivár je povolanie, ktoré sa študuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove.

Každý, kto hľadá historické pramene v archíve, sa volá bádateľ a miestnosť bádateľňa. Čiže žiaci zo 6.a na chvíľu boli bádateľmi, ktorí sa zaujímali o mnohé historické pramene. P. Novosadová im okrem iného sprístupnila Matričnú knihu z rokov 1895 – 1906. Pochádza z Veľkej Poľany. Je napísaná v maďarskom jazyku a mnohé podpisy na listinách sú označené krížikmi, keďže mnohí ľudia v tej dobe ešte nevedeli písať. Zaujímali ich najstaršie dokumenty, ktorými v okresnom archíve sú Zbierky zákonov z roku 1890 – takisto písané po maďarsky.

Zaujímavá bola práca v depotoch, kde žiaci podelení do skupín mali vyhľadávať rozličné dokumenty. Odmenou za prácu bola brožúrka Sprievodca po fondoch štátneho archívu v Humennom, ktorú dostal každý žiak.

Je nám ľúto, že takéto vzácne historické pramene sa nachádzajú v starej a vlhkej budove, ale chvályhodné je to, že je zabezpečená proti povodni, požiaru a zlodejom. Je napojená na políciu a každý pohyb je signalizačným zariadením vyslaný nielen polícii, ale aj vedúcej pracoviska.

Prečítané 1151 krát