Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 21 máj 2017 07:56

Z hodín anglického jazyka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Spojenie tradičného vyučovania anglického jazyka s inovatívnymi vyučovacími metódami predstavuje pre našich najmladších žiakov II. stupňa možnosť využitia súčasných komunikačných nástrojov, ako sú telefóny a tablety.

To, že ich sa ich digitálne zručnosti rozvíjajú veľmi rýchlym tempom, adekvátnym súčasnej dobe, nás presvedčili ich prvé výstupy v rámci projektového vyučovania ANJ. Využitie mobilných IKT v rámci vyučovania anglického jazyka vytvorilo žiakom priestor nielen pre zvýšenie ich jazykových a digitálnych zručností, ale zároveň poskytlo individuálny prístup a tempo umožňujúce rozvoj ich kreativity, samostatnosti a hlavne zodpovednosti za vykonanú prácu a jej konečný výsledok.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Prečítané 1251 krát