Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Začiatkom septembra 2018 otvorila Nadácia Orange nový grantový program e-Školy pre budúcnosť, tematicky zameraný na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania. Program je zameraný na rozvoj informatického myslenia, mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom a tiež jeho zodpovedného a bezpečného využívania.

piatok, 26 október 2018 20:24

Naši žiaci o Ekotopfilme

“Príroda sa neustále mení k horšiemu a bez našej pomoci sa nič nezmení. Zmeníme sa my, či príroda?” Aj takto môžeme zhrnúť hlavné poslanie edukačnej aktivity s názvom Ekotopfilm, ktorej 1. ročníka v Humennom sme sa zúčastnili v pondelok 22.10.2018.

utorok, 23 október 2018 23:11

Hovorme o jedle 2018

V dňoch 15. 10. až 19. 10. 2018 sme sa na našej škole po štvrtý krát pod záštitou Školy podporujúcej zdravie zapojili do súťažno - vzdelávacej aktivity zameranej na zdravé potraviny a zdravý životný štýl v rámci VI. ročníka projektu Hovorme o jedle.

pondelok, 22 október 2018 22:11

We do with WeDo

We do with WeDo je názov oficiálne zaregistrovaného podujatia v rámci Európskeho týždňa programovania, ktoré sa uskutočnilo na našej škole v dňoch 17. 10. až 19.10. 2018. Vďaka aktivite rodičovského združenia pri ZŠ Dargovských hrdinov získala naša škola finančný grant od Nadácie Pontis.

sobota, 20 október 2018 18:47

Les - životný priestor živočíchov

V októbri sme na našej škole opäť začali overovať inovatívne metodiky prírodovedných predmetov. Ako sme už informovali v minulom školskom roku, sme jednou z pilotných škôl, ktorá je zaradená národného projektu “IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie”.

nedeľa, 07 október 2018 17:13

Hovorme o jedle 2018

V týždni od 15.10. do 19.10. sa uskutoční už VI. ročník súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 2018, ktorej cieľom podľa www.opotravinach.sk je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Školy podporujúce zdravie je projekt iniciovaný Svetovou Zdravotníckou Organizáciou - úradovňou pre Európu, komisiou Európskych spoločenstiev a Radou Európy. Na Slovensku sa už niekoľko rokov realizuje ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie.

štvrtok, 27 september 2018 21:03

Európsky deň jazykov 2018

Európsky deň jazykov 2018 na našej škole odštartoval minulý týždeň školským projektom “Coding as a common European language”, ktorého hlavným cieľom bola podpora jazykovej rozmanitosti a rozvoj zručností v oblasti robotiky, ako aj rozvoj sociálneho správania, participácie a kolaborácie v skupinách.

streda, 19 september 2018 21:20

Daj odpadu druhú šancu!

Keďže nám na životnom prostredí záleží a vieme, že medzi našimi žiakmi sú veľmi šikovní chlapci a dievčatá, ktorí pod vedením svojich pedagógov dokážu vytvárať úžasné veci, zapojili sme sa do súťaže nadácie Ekopolis v projekte envirovzdelávanie mladých.

sobota, 22 september 2018 20:44

#BEACTIVE opäť po roku

Rovnako ako pred rokom, aj tohto roku štartuje počas posledného septembrového týždňa celourópska kampaň propagujúca zdravý životný štýl a podporujúca šport a fyzickú aktivitu.

Strana 10 z 17