Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

piatok, 22 február 2019 16:05

Mobilita Španielsko - Deň 4

Tento deň bol veľmi výnimočný. Témou dňa a vzdelávacích aktivít projektových tímov bola lokálna produkcia plodín a národné jedlá. Spolu so sprievodcami sme navštívili poľnohospodársky región Valencie a miestne polia, kde rástli rôzne poľné plodiny ako zemiaky, cibuľa, artičoky, či ich národná plodina šachor jedlý.

piatok, 22 február 2019 15:19

Mobilita Španielsko - Deň 3

Počas tretieho dňa mobility žiaci opäť zasadli do školských lavíc, aby si zvyšovali svoje digitálne zručnosti. Témou dňa a vyučovacích hodín bolo spracovanie digitálneho obsahu, tvorba videoblogov a ich editácia v aplikácii iMovie. Výhodou bolo, že španielsky žiaci túto aplikáciu poznali, takže boli nápomocní našim žiakom a spolu s nimi viedli doobedňajšie workshopy.

streda, 20 február 2019 09:25

Mobilita Španielsko - Deň 2

Druhý deň našej krátkodobej výmeny skupiny žiakov bol dňom exkurzií. Exkurzie majú v našom vzdelávacom systéme zvláštne postavenie. Ponúkajú možnosť vyučovania mimo priestorov školy a školských tried a sú zaujímavým spôsobom vzdelávania prostredníctvom osobných zážitkov a skúseností.

utorok, 19 február 2019 10:12

Mobilita Španielsko - Deň 1

Prvá krátkodobá výmena skupín žiakov projektu "Zvyšovanie digitálnych zručností v školských záhradách" programu Erasmus+ začala dnešným dňom v španielskej Valencii. Hoci hosťujúcou školou je španielská škola, zodpovednosť za priebeh celej mobility prevzala naša koordinujúca škola.

nedeľa, 27 január 2019 21:56

Ako škodím ostatným?

V tomto týždni sme odštartovali overovanie série metodík v rámci riešenia projektu IT akadémia, ktorá sa zameriava na etické aspekty IKT.

sobota, 19 január 2019 10:39

Mobilita Slovensko - deň #5

Posledný deň projektovej mobility na Slovensku sme opäť pracovali v škole. Aj zahraniční žiaci sa znova zapojili do vyučovacieho procesu, aby sme celý týždeň zavŕšili poslednou naplánovanou aktivitou, ktorou bola tímová práca na výrobe modelu čisticky odpadových vôd. V učebni biológie opäť zavládol pracovný ruch, v ktorom sa miešalo množstvo rozlišných jazykov, ale opäť dominovala angličtina, oficiálny projektový jazyk.

štvrtok, 17 január 2019 21:53

Mobilita Slovensko - deň #4

Predposledný deň pobytu žiakov a učiteľov piatich partnerských škôl u nás na Slovensku sme strávili v chladnom a veternom počasí na dvoch miestach, ktoré sú pre našu oblasť z vodohospodárskeho hľadiska veľmi dôležité.

utorok, 15 január 2019 21:26

Mobilita Slovensko - deň #3

Po dni plnom zážitkov sme sa opäť dnes pustili do environmentálneho vzdelávania na škole. Ústrednou témou dnešného dňa bola voda so špecifickým zameraním na čistenie oceánov. Tento deň sme stavili na intuíciu a prirodzenú túžbu detí hrať sa bez ohľadu na ich vek, doterajšie vedomosti, skúsenosti či zručnosti.

utorok, 15 január 2019 19:28

Mobilita Slovensko - deň #2

Po namáhavých biologických hodinách sme do utorkového programu zaradili “oddychový deň”, ktorý sa však stále niesol v znamení vody. V dopoludňajších hodinách sme navštívili čističku odpadových vôd v Humennom, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

pondelok, 14 január 2019 23:01

Mobilita Slovensko - deň #1

Na našej škole prebieha prvá krátkodobá výmena žiakov partnerských škol. Dnes sme privítali našich partnerských spolužiakov a kolegov učiteľov z Poľska, Španielska, Turecka, Grécka a Rumunska.

Strana 8 z 17