Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 14 október 2019 10:43

Extra hodiny biológie v mesiaci september

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V tomto školskom roku boli do rozvrhov dvoch vybraných tried 6. a 8. ročníka zaradené extra hodiny, ktorých cieľom je predovšetkým rozvoj praktických zručností žiakov a rozvoj ich prírodovednej gramotnosti. Po úvodnej hodine zameranej na sprístupnenie základných pojmov z oblasti vedeckého bádania sme sa pustli do tém, ktoré korešpondujú a nadväzujú na obsahovú náplň a osnovy predmetu biológia.

V 6. ročníku sme sa zamerali na mikrosvet a pomocou digitálneho mikroskopu sme pozorovali kvasinky a plesne. Cieľom týchto hodín bolo žiakov naučiť správne formulovať hypotézu a predpoklad a pripraviť mikroskopický preparát. Žiaci sa naučili, že telo kvasiniek tvorí jedna bunka a pre svoju výživu potrebujú predovšetkým cukor. Zistili, že význam kvasiniek je pre nás veľký a okrem ich použitia pri výrobe piva sú súčasťou vitamínových liečiv a používajú sa na výrobu pekárenských kvasníc.

Na základe vlastného pozorovania žiaci zistili, že niektoré huby sú pôvodcami chorôb a väčšina mikroskopických húb produkuje mykotoxíny, ktoré sú jedovaté, a preto je nebezpečné konzumovať potraviny, na ktorých sa vyskytujú plesne.

To, že pre vznik plesní je najvhodnešie vlhké a tmavé prostredie sme sa presvedčili jednoduchým pokusom. Navlhčený chlieb sme umiestnili na tmavé miesto. Po niekoľkých dňoch sa na ňom vytvorila pleseň, ktorú žiaci správne identifikovali ako papleseň štetkovitú. Mikroskopickým pozorovaním sme zistili, že telo mikroskopickej huby tvorí mycélium, hubové vlákna a výtrusnice, ktoré obsahujú výtrusy. 

V 8. ročníku sme sa zamerali na najdôležitejší chemický proces, ktorý prebieha v zelených častiach rastlín a ktorý je dôležitý nielen pre rastliny, ale aj ostatné živočíchy a človeka. Pre dôkaz priebehu fotosyntézy a jej opačnej reakcie dýchania sme využili laboratórny systém Vernier, interfejsovú jednotku s dotykovou obrazovkou a senzory pre CO2 a O2. Meraním množstva spotrebovaného/vyrobeného kyslíka v tme a na svetle sme predpokladali, že na svetle dôjde k nárastu hodnoty O2 a poklesu hodnoty CO2 a v tme naopak k nárastu hodnoty CO2 a poklesu hodnoty O2.

Zistili sme, že rýchlosť výroby alebo spotreby kyslíka v listoch je veľmi ovplyvnená intenzitou žiarenia.

Veríme, že sa uvedené hodiny žiakom páčili, boli pre nich efektívne a poznatky, ktoré získali vlastným pozorovaním prostredníctvom zmyslového vnímania spolu s využitím získaných poznatkov a kritického myslenia, budú postupne prispievať k tomu, že ich vedomosti budú nadobúdať trvácnejší charakter.

oplz loga horizont

 

Prečítané 66 krát