Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

pondelok, 20 máj 2019 22:22

Mobilita Slovensko - Deň 1

Dnes sa na našej škole začala druhá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu “Raise your ICT skills in raised school gardens”. Tešíme sa, že sme našich projektových partnerov zo Španielska, Talianska a Nemecka mohli privítať na pôde našej školy za sprievodu našich folklórnych piesní a tancov.
pondelok, 03 jún 2019 06:00

Mobilita Grécko - deň #5

V posledný deň našej mobility sme navštívili environmentálne edukačné centrum a archeologické múzeum v Achanes. Hlavným poslaním tohto edukačného centra je zvyšovanie environmentálneho povedomia a to priamym prepojením edukačných aktivít a ich implementáciou do školstva.
streda, 12 jún 2019 21:33

Ročníková práca 6. B triedy

To sme my, deti, ktoré poznáme svoje detské práva! Toto je tohtoročná téma ročníkovej práce 6. B triedy, ktorá je triedou so špecifickým nadaním na cudzí jazyk. Podnetom výberu tejto témy je eTwinningový projekt, na ktorom spolupracujeme s partnerskými školami z Talianska, Portugalska a Grécka.

Robotika a programovanie sa postupne udomácňuje a získava si stabilné mieto v kurikule vyučovania informatiky na našej škole. Vďaka Nadácii Orange a jej grantovej podpore sme v tomto školskom roku opäť rozšírili materiálne vybavenie našej školy o šesť edukačných robotických súprav Lego WeDo 2.0.

nedeľa, 02 jún 2019 08:37

Mobilita Grécko - deň #4

Návšteva Cretan Zeus Theme parku bola zavŕšením našich celotýždňových aktivít zameraných na zeleň a jej ochranu.
štvrtok, 30 máj 2019 07:05

Mobilita Grécko - deň #3

Po dni strávenom v gréckej škole sme zamenili učebne a triedy za jedno z najznámejších miest našej planéty - naše vzdelávacie aktivity sme nasmerovali do snáď najznámejšej krétskej a svetovej archeologickej lokality, ktorú ročne navštevujú milióny návštevníkov a turistov z celého sveta.
nedeľa, 26 máj 2019 21:41

Mesačný bulletin o našom projekte

Apríl priniesol do našich školských záhrad nový život. Projektové tímy našich žiakov na príprave záhonov pracovali v dostatočnom predstihu a tak sme mohli uskutočniť prvé výsevy zeleniny a neskôr vysadiť predpestované priesady.
sobota, 25 máj 2019 20:08

Mobilita Grécko - deň #2

Druhý deň strávili naši žiaci v škole. Bolo zaujímavé pozorovať ich entuziazmus, disciplínu a záujem počas troch prednášok, ktoré viedli univerzitní profesori z heraklionskej univerzity.
Kyslé dažde patria k súčasným globálnym ekologickým problémom. Častokrát si však nevieme predstaviť ako vznikajú, čoho sú dôsledkom a čo spôsobujú.

Vďaka projektu IT akadémia, do ktorého sme ako pilotná škola zapojení už druhý školský rok, sa nám podarilo vybaviť odbornú učebňu biológie laboratórnym systémom, ktorý podporuje bádateľsky orientované vyučovanie biológie a jednoduchými meraniami sprístupňuje žiakom poznatky.

pondelok, 06 máj 2019 01:00

Mobilita Grécko - deň #1

V pondelok 6. 5. 2019 sa začala druhá krátkodobá výmena skupín žiakov v Heraklione, v hlavnom meste Kréty. Štyria projektoví žiaci opustili lavice našej školy, aby v rámci projektu “Little steps make a big difference, together we care for our home” zasadli do gréckych lavíc a stali sa tak aspoň na týždeň súčasťou gréckeho vzdelávacieho systému.

Strana 6 z 17