Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Už začiatkom nového kalendárneho roka budeme hostiť partnerské školy z Poľska, Grécka, Rumunska, Španielska a Turecka. Jednou z ekologických tém, ktorú začneme prioritne riešiť práve počas tejto 1. krátkodobej výmeny žiakov je voda.

nedeľa, 23 december 2018 16:44

Kolégium Zelenej školy

Medzinárodný program Eco-Schools (http://www.ecoschools.global), na Slovensku Zelená škola, do ktorého sme sa v septembri zapojili aj u nás, je svetový environmentálny vzdelávací program, ktorého cieľom je podpora školských komunít a realizácia reálnych ekologických potrieb školy a jej blízkeho okolia.

utorok, 18 december 2018 21:46

Mesačný bulletin o našom projekte

V septembri sme začali pracovať na projekte programu Erasmus+ s názvom “Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách” 2018-1-SK01-KA229-046351, ktorého hlavným cieľom je založenie školských záhrad a vybudovanie otvorených “open air” učební.

utorok, 20 november 2018 21:38

Svetový deň pozdravov

Svetový deň pozdravov sa oslavuje už 46 rokov a je považovaný za jeden z nástrojov na zachovanie mieru. Stačí pozdraviť aspoň desať ľudí a zaželať im pekný deň.

utorok, 13 november 2018 14:26

Viem, čo zjem

Odborníci v súčasnosti varujú pred obezitou, ktorá sa stala epidémiou dnešnej doby. Odhadujú, že nadváhou, či dokonca obezitou, trpí celá miliarda ľudí. Zároveň upozorňujú na fakt, že obezita nie je dedičná, dedia sa predovšetkým zlé stravovacie návyky a preto je potrebné začínať s prevenciou už v školskom veku.

nedeľa, 11 november 2018 15:03

Povedzme spolu NIE drogám

V tomto týždni sa pod záštitou Školy podporujúcej zdravie uskutoční na našej škole akcia “Povedzme spolu NIE drogám”. Závislosť na drogách je narastajúcim problémom súčasnej doby. Podľa štatistík práve tínedžeri, ale aj žiaci v mladšom školskom veku už majú prvé skúsenosti s legálnymi, avšak často aj nelegálnymi drogami.

nedeľa, 04 november 2018 22:43

Viem, čo zjem 2018/2019

Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť do projektu Viem, čo zjem. V poradí už tretí ročník sa opäť zameria na osvetu v oblasti zdravej výživy so zameraním na riziká, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa.

utorok, 30 október 2018 17:52

ŠPZ v mesiaci október

Mesiac október bol pre projektový tím ŠPZ ale aj žiakov našej školy bohatý na aktivity, ktorými sme si uctii staších ľudí žijúcich v našom meste, zapojili sme sa do súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 2018 a naši prváci sa stali oficiálnymi žiakmi našej školy. Všetko podstatné z uvedených aktivít sumarizuje náš “digitálny mesačník”.

Začiatkom septembra 2018 otvorila Nadácia Orange nový grantový program e-Školy pre budúcnosť, tematicky zameraný na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania. Program je zameraný na rozvoj informatického myslenia, mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom a tiež jeho zodpovedného a bezpečného využívania.

piatok, 26 október 2018 20:24

Naši žiaci o Ekotopfilme

“Príroda sa neustále mení k horšiemu a bez našej pomoci sa nič nezmení. Zmeníme sa my, či príroda?” Aj takto môžeme zhrnúť hlavné poslanie edukačnej aktivity s názvom Ekotopfilm, ktorej 1. ročníka v Humennom sme sa zúčastnili v pondelok 22.10.2018.

Strana 7 z 15