Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 14 október 2019 10:32

Prečo ryby mlčia - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Prečo ryby mlčia, je prvá metodika IT akadémie, ktorú sme v tomto školskom roku v rámci predmetu biológia overili. Cieľom tejto metodiky bolo poukázať na dôležitosť ochrany vodných zdrojov, nielen z hľadiska životného prosredia, ale aj z hospodárskeho a ekologického hľadiska.

Do vyučovania sme zaradili metódu potvrdzujúceho a riadeného bádania. Žiaci v úvode hodiny mali charakterizovať prostredie, v ktorom žije kapor, aké má sfarbenie tela, čím sa živý a ako sa pohybuje.

Novým poznatkom bolo pre žiakov zistenie, že u väššiny rýb je vyvinutý orgán umožňujúci upravovať špecifickú hmotnosť tela tak, aby zodpovedala hmotnosti vody v určitej hĺbke. Praktická aktivita počas hodiny sa zamerala na šupiny kapra, na ktorých sa počas života ryby vytvárajú prstence a podobne ako pri letokruhoch môžeme ich prostredníctvom určiť vek ryby, ale aj podmienky, v ktorých ryba v danej fáze života žila.

V závere hodiny sme na formatívne hodnotenie využili "Frayerov model”, ktorý umožňuje na sumarizáciu poznatkov využívať dostupnú literatúru, napr. aj učebnicu.

Veríme, že táto vyučovacia hodina napomohla k uvedomeniu si dôležitosti ochrany vodných zdrojov, ktoré tvoria životné prostredie pre vodné organizmy a zároveň aj rozvoju vedeckého spôsobu myslenia našich žiakov a ich prírodovednej gramotnosti.

oplz loga horizont

Prečítané 142 krát