Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 17 január 2018 09:29

Informácie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)

Voľba budúceho povolania – profesijná orientácia. V súčasnom školstve sa pri rozhodovaní, kde pokračovať v štúdiu na SŠ,  uprednostňuje výber povolania, potom nasleduje výber školy, ktorá žiaka na toto povolanie pripraví.

 Typy škôl:

  • Gymnáziá

pripravujú na štúdium na VŠ, absolventi nie sú pripravení na vykonávanie povolania, sú pre trh práce nepoužiteľní, resp. vykonávajú povolania, ktoré nevyžadujú odbornosť/dokladač tovaru, rozvoz tovaru, manuálna neodborná práca.../

  • Stredné odborné školy, hotelové akadémie, obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, konzervatória, umelecké školy

pripravujú na konkrétne povolania. Na webových stránkach jednotlivých SŠ škôl je zverejnený profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Absolventi týchto škôl môžu pokračovať v štúdiu na VŠ akéhokoľvek typu.

 Dôležité termíny

Zákonný zástupca podáva prihlášky na stredné školy. Môžu to byť najviac dve prihlášky na školy s talentovou skúškou a najviac dve prihlášky na ostatné typy škôl. Prihlášky pripravuje škola prostredníctvom výchovného poradcu a triedneho učiteľa, rodič prihlášku kontroluje, podpisuje, potvrdí u lekára.

Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl.

 

Termíny prijímacích skúšok

     25. marec až 15. apríl 2018 – overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača, konkrétny termín skúšok si určí každá škola

        14.máj – prvý termín,

       17. máj – druhý termín,

       19. jún 2018 – druhé kolo prijímacích pohovorov

Informácie sú zverejnené na stránkach ministerstva, jednotlivých škôl a www.svsmi.sk

Prečítané 1088 krát