Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 18 október 2017 11:42

Spolupráca so SOŠ

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Naša škola už tradične spolupracuje so strednými školami najmä v rámci výchovného poradenstva. Pravidelne sa zúčastňujeme dní otvorených dverí na pôde týchto škôl, aby sa žiaci 9. ročníka mohli lepšie orientovať v ponuke študijných a učebných odborov a vybrať si, kde budú pokračovať v ďalšom štúdiu.

Naším cieľom je, aby si vybrali školu, ktorá ich bude baviť, bude zodpovedať ich schopnostiam a záujmom a ktorá ich najlepšie pripraví na budúce povolanie, resp. na ďalšie štúdium.

Jednou z možností takejto spolupráce je stretnutie so zástupcami stredných škôl u nás „doma“, teda v našej škole. Dňa 16. 10. 2017 medzi náš prišli zástupcovia SOŠ v Strážskom, ktorí okrem tradičných odborov prezentovali žiakom nové študijné odbory – ochrana osôb a majetku, chemická informatika a strojárstvo. Bližšie informácie si žiaci i rodičia môžu pozrieť na webovom sídle školy - http://sosstrazske.wbl.sk.

Prečítané 957 krát