Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 14 február 2024 09:31

Informácie k prihláškam na stredné školy

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania.
Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole aj pre školský rok 2024/2025

Zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 20. marca 2024.

Naša základná škola bude spracovávať  prihlášky v elektronickej  podobe.

Prihlášky vypĺňa zákonný zástupca prostredníctvom systému EduPage do 13.03.2024. Postup dostupný na  https://help.edupage.org/sk/u646.

K prihláškam je potrebné pridať scan/foto vysvedčení 6. – 8. ročníka. Prihlášky nie je potrebné tlačiť a podpisovať.

V prípade potreby zákonný zástupca kontaktuje výchovnú poradkyňu, ktorá s podaním prihlášky poradí a pomôže.

 

Prečítané 188 krát
Viac z tejto kategórie: « Testovanie 9